Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 lipca 2022

Nasza miesięcznica w lipcu jest związana zawsze z obchodem liturgicznym Matki Bożej Szkaplerznej. Ma on swoje znaczenie także w życiu Sługi Bożego ks. Jana Marszałka. W kościele parafialnym w Krzeczowie, skąd pochodził i gdzie ks. Jan został ochrzczony w 1907 roku, właśnie ten obraz Matki Bożej umieszczony jest w głównym ołtarzu i bardzo czczony, obok głównego patrona św. Wojciecha. Wtedy też parafia obchodzi swój drugi odpust. Ks. Jan nasiąkał więc tą pobożnością od dzieciństwa. Potem jako administrator parafii Bachowice, w pobliżu klasztoru Karmelitów w Czernej, pogłębiał ją jeszcze bardziej przez kontakt z Karmelitami. W 1945 roku swoje prymicje odprawiał O. Rudolf Warzecha, Karmelita i rodak z Bachowic. Dzisiaj jego proces beatyfikacyjny jest mocno zaawansowany. Tak więc i tutaj nabożeństwo do Matki Bożej Szkaplerznej było rozwijane. Potem, gdy ks. Jan objął duszpasterstwo w Łodygowicach, w 1952 roku poprosił znanego rekolekcjonistę, Ojca Jana Chrzciciela Kotanka OCD, o przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych. Wtedy też wielu parafian przyjęło Szkaplerz. Zwyczaj ten był pielęgnowany w następnych latach przez ks. Marszałka, kiedy przyjmował do Szkaplerza dzieci po I Komunii św. Zaangażowanie ks. Jana w rozwój Szkaplerza Świętego musiało być znane OO. Karmelitom, skoro właśnie w kwietniu 1952 roku otrzymał od ich Prowincjała władzę błogosławienia i nakładania małego Szkaplerza, zgodnie z ich zatwierdzonym rytuałem. W swojej homilii na odpuście w Krzyżowej w 1964 roku podkreślał, że dlatego jest tyle obrazów i kaplic poświęconych Matce Najświętszej, bo człowiek wierzący pragnie ją widzieć, jak każdy pragnie widzieć swoją matkę. Dlatego też zakładamy medaliki szkaplerzne i z taką miłością ściskamy różaniec (Zapiski I, 38). On wyrósł w tym klimacie pobożności, rozwijał go w sobie i dzielił się nim z innymi przez całe swoje życie.
Bardzo serdecznie dziękujemy za homilię, którą wygłosił nasz rodak ks. dr Stanisław Więzik CRL. Jego gruntowna analiza pojęcia świętości i roli jaką spełnia święty w społeczeństwie jest propozycją do refleksji dla nas wszystkich. Jest także odpowiedzią na pytanie, dlaczego mamy troszczyć się o ukazanie świętości życia ks. Jana. Będzie ona opublikowana na łamach naszego pisemka parafialnego. Mszy Świętej przewodniczył ks. prałat Stefan Misiniec, wikariusz w Łodygowicach w latach 1968 – 1971, obecnie rezydent w Kalwarii. Ponieważ ma doświadczenie w prowadzeniu procesu beatyfikacyjnego dlatego pomaga nam wydatnie w naszych pracach. Przy ołtarzu stanęli jeszcze ks. inf. Władysław Fidelus, nasz proboszcz ks. prałat Józef Zajda, ks. dr Tadeusz Mrowiec, proboszcz z Mszany Dolnej oraz Postulator. Ciągle dziękujemy naszej Akcji Katolickiej w Łodygowicach. Wytrwale dbają o grób ks. Marszałka, są obecni ze swoim sztandarem w czasie wszystkich obchodów związanych z jego osobą i jako zorganizowana grupa troszczą się dzielnie od wielu lat o naszą sprawę.
A jeśli chodzi o proces beatyfikacyjny to trwają ostatnie przygotowania do jego oficjalnego otwarcia. Po ogłoszeniu dekretu przez ks. bpa Romana udało się zebrać jeszcze trochę dokumentów. To zbieranie trwa nadal, więc jeśli ktoś dysponuje materiałem, który moglibyśmy wykorzystać w procesie lub chciałby zostawić swoje świadectwo może się jeszcze ze mną kontaktować. Ksiądz biskup formuje obecnie skład personalny trybunału, a my staramy się zebrać listę i dane świadków, którzy jeszcze mogą zaświadczyć o życiu Sługi Bożego.
Otwarcie procesu zbiega się z 650 rocznicą istnienia parafii, którą będziemy obchodzili w przyszłym roku. Z pewnością i to będzie miało pewien wpływ na sam proces. Ostatnio na stronie diecezji Bielsko-Żywieckiej pojawił się ciekawy artykuł znanego nam ks. dr. Szymona Tracza na temat historycznych skarbów naszej łodygowskiej świątyni. Warto przeczytać, bo odkrywanie duchowego i materialnego piękna naszej świątyni poprowadzi nas śladami ks. Jana Marszałka, który tak bardzo kochał tę piękną świątynię i parafię.
Prośmy razem o potrzebne światło i pomoc Bożą w prowadzonym przez nas dziele.
Pozdrawiam w Panu

ks. Stanisław Mieszczak SCJ
postulator

 

Obraz Matki Bożej Szkaplerznej w kościele parafialnym w Krzeczowie