Zaproszenie 16 sierpnia 2020

 W drodze do beatyfikacji
 

Przed nami kolejne spotkanie modlitewne, w którym chcemy prosić o błogosławieństwo Boże w przygotowaniach do rozpoczęcia oficjalnego już procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Marszałka. Jak wiemy, nie chodzi tutaj jedynie o podkreślenie niewątpliwych zasług ks. Jana dla naszej społeczności, ale o dostrzeżenie Bożego działania łaski, zarówno w czasie jego życia i posługi kapłańskiej, jak i po jego śmierci. W ten sposób wzrasta nasza wiara w tajemnicę świętych obcowania, czyli posługując się bardziej zrozumiałym językiem Katechizmu, wzrasta nasza wiara w tajemnicę komunii świętych w Kościele (por. KKK 946 nn). Komunia zaś to coś podobnego do wspólnoty, jednak uwydatnia dzielenie się posiadanym dobrem przez osoby będące w tej komunii, czyli przez świętych. I chodzi tutaj o wszystkich, którzy zostali obdarowani łaską Ducha Świętego, czyli nawet o na grzesznych, ale noszących dar dziecka Bożego w sobie.

Potoczne rozumienie świętości, najczęściej niezgodne z nauczaniem Kościoła, utrudnia nam dostrzeżenie tego daru Bożego. Jest prawdą, że człowiek święty charakteryzuje się pewną wyjątkowością, która wynika z jego bliskiego kontaktu z Bogiem. Łaska Bożej miłości ubogaca jego naturę i objawia się w czynach tej osoby, czasami nawet wyjątkowych. One w pewnych środowiskach mogą wydawać się dziwaczne, ale zawsze cechuje je miłość do Boga i do drugiego człowieka. Wyśmiewano się kiedyś z brata Alberta na ulicach Krakowa, niewielu rozumiało postępowanie Matki Teresy na ulicach Kalkuty i dopiero trzeba było światła Bożego, by ludzie przeciętni docenili wartość czynów tych wspaniałych osób, które dzisiaj nazywamy świętymi. Oni przyczynili się do ubogacenia kultury i wpłynęli na zmianę sposobu patrzenia na problemy naszego świata.

Weźmy przykład z historii naszej Ojczyzny i wspaniały piętnasty wiek epoki Jagiellonów. Myślimy wtedy o wielkich królach, wodzach i artystach, którzy budowali tę epokę. Jednak mało kto pamięta, że właśnie w tym okresie w samym Krakowie, stolicy Królestwa Polskiego, mieliśmy około dziesięciu świętych, choć nie wszyscy są już kanonizowani. To między innymi św. Królowa Jadwiga (†1399), św. Jan Kanty (†1473), święci franciszkanie: Jakub Strzemię (†1409, Szymon z Lipnicy (†1482), Jan z Dukli (†1484), Władysław z Gielniowa (†1505) , a także św. Stanisław Kaźmierczyk (†1489), bł. Michał Giedroyć (†1485), bł. Izajasz Boner (†1471) i inni. Każdy z nich na swój sposób wnosił Boże bogactwo w życie piętnastowiecznego społeczeństwa w Krakowie i w całej Rzeczpospolitej. Podobnie dzieje się w każdej epoce, nawet dzisiaj. Święci są nam potrzebni i mają wpływ na nasze życie.

Oto dlaczego dzisiaj powinniśmy zastanawiać się nas wpływem ks. Jana Marszałka na życie naszej wspólnoty, zarówno dawniej jak i dzisiaj. Oznacza to rozwijanie umiejętności dostrzegania troski Pana Boga o nas, czyli wiary w Jego miłość do każdego z nas. Nie możemy bowiem pozostać niewdzięcznikami. Słowa Pana Jezusa w takiej sytuacji są bardzo wymowne: «Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły» (Mt 11,21).

W miesiącu sierpniu dostrzegamy w życiorysie ks. Marszałka daty jego mianowania na posługę wikariusza w Poroninie (17.08.1932), w Andrychowie (18.08.1938) oraz już w czasie wojny na administratora, czyli praktycznie na proboszcza w Bachowicach (12.08.1942). Pracując w parafii Biały Kościół wybudował wraz z wiernymi kaplicę dojazdową w Będkowicach, którą poświęcił ks. bp Franciszek Jop (5.08.1956). Również w sierpniu (29.08.1964), już w czasie swojej posługi w Łodygowicach, zostaje mianowany dziekanem nowo utworzonego dekanatu Żywiec Północ. W sierpniu w roku 1976 cieszy się z rozpoczętych prac budowlanych przy budowie nowego kościoła w Łodygowicach Górnych, co w kronice parafialnej opisuje z bardzo wymownymi szczegółami. Wreszcie trzeba zaznaczyć i tę datę, 31 sierpnia 1982 roku, kiedy nie mogąc już schodzić do kościoła, otrzymał od ks. kard. Macharskiego pozwolenie na odprawianie Mszy Świętej w swoim pokoju na plebanii. Był to już ostatni etap i bardzo ważny jego kapłańskiej posługi w naszej parafii.

Niech wspólna modlitwa zjednoczy nas w niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 18.00 wokół ołtarza w Łodygowicach. Modlitwie naszej będzie przewodniczył rodak ks. kan. Jan Cendrzak. Zapraszam do osobistego uczestniczenia, oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii, lub do duchowego uczestniczenia o tej godzinie. Niech ogień naszej wspólnej modlitwy rozpali nasze serca i dosięgnie nieba.

Trwajmy w Panu mając świadomość orędownika ks. Jana Marszałka.

 

Wszechmogący i wieczny Boże, w swoim wielkim miłosierdziu postawiłeś na naszej drodze do zbawienia wspaniałego kapłana Jana, który karmił nas Twoim słowem, udzielał nam sakramentów w duchu Twojej miłości i kształtował nas swoim przykładem mądrej wierności; spraw, aby ogień gorliwości i miłości do Ciebie, który on rozpalił w naszej parafii, ciągle się rozwijał i obejmował serca nowego pokolenia. Prosimy Cię o to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz za wstawiennictwem Jego Matki Maryi i naszych świętych Patronów Szymona i Judy Tadeusza.

 

 

Zdjęcie z 1 sierpnia 2020