Podsumowanie inicjatyw

Bardzo ważnym dla nas wydarzeniem była konferencja prasowa, urządzona w Kurii w Bielsku, na której ks. Biskup Roman Pindel oficjalnie ogłosił rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem do procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Marszałka. Jeśli taka będzie wola Boża, będzie to proces całkowicie związany z naszą diecezją, która przecież powstała tak niedawno. Hasło konferencji „Człowiek mądrej wierności” podkreślało charakterystyczną cechę życia i posługi naszego duszpasterza sprzed ponad 30 lat. W konferencji wzięła udział znacząca delegacja z Łodygowic, szczególnie członkowie Akcji Katolickiej, a także następca ks. Marszałka w Łodygowicach i świadek jego odejścia do Pana, ks. prałat Józef Niedźwiedzki. W swoim wystąpieniu Ksiądz  Biskup podkreślił znaczenie tego wydarzenia dla diecezji oraz to, że proces przyczyni się z pewnością do pozbierania ważnych faktów z życia ks. Marszałka. To także część historii tej diecezji. Pracami przygotowawczymi do konferencji i samą konferencję prowadził ks. Jacek Pędziwiatr, ówczesny dyrektor radia „Anioł Beskidów” oraz rzecznik prasowy diecezji.

 

Drugim ważnym wydarzeniem była konferencja naukowa 9 maja 2019 roku, na temat „ks. Jan Marszałek – człowiek mądrej wierności”. Odbyła się ona również w Kurii w Bielsku, pod patronatem ks. Biskupa Ordynariusza, a towarzyszył nam w czasie całej konferencji ks. bp Piotr Greger. Jej celem była próba określenia co mogło wpłynąć na uformowanie osobowości ks. Jana Marszałka. W obrady wprowadził ks. Biskup Roman Pindel. Pan mgr Jacek Kachel przedstawił osobę ks. Prałata, jako pasterza na straży wartości, szczególnie na tle wydarzeń powojennych. Ks. prof. dr hab. Jacek Urban przedstawił historię dekanatu żywieckiego. Ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak przedstawił powojenne lata zmagania się Kościoła z systematycznym narzucaniem ideologii komunistycznej na żywiecczyźnie. Nasz rodak, ks. dr Stanisław Więzik CRL przedstawił kontekst społeczno kulturowy pierwszej połowy XX wieku. Ks. Stanisław Mieszczak SCJ ukazał niektóre przejawy duszpasterskiej mądrości księdza Marszałka we wprowadzaniu reformy posoborowej. Sylwetkę duchową przedstawił ks. dr Tadeusz Mrowiec. Całość sesji prowadził ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJP II i prorektor Uniwersytetu. Zapowiedziana publikacja nie mogła się dotychczas ukazać, gdy nie zostały jeszcze skompletowane materiały. Mamy nadzieję na szybkie zakończenie tych prac.

 

Niemniej ważnym wydarzeniem były obchody trzydziestej rocznicy śmierci ks. Jana Marszałka, które odbyły się w Łodygowicach 16 maja 2019. Uroczystościom przewodniczył ks. abp Janusz Juliusz, kiedyś wikariusz w Łodygowicach, a obecnie emerytowany pracownik dyplomacji watykańskiej. W swojej homilii podkreślił, że ks. Marszałek przykładem swojego życia pociągał innych do lepszego praktykowania wiary katolickiej oraz stanowił wspaniały wzór dla kapłanów. Uroczystość zgromadziła licznych kapłanów (ok. 24). Ważnym dopełnieniem uroczystości było spotkanie i spektakl w Gminnym Ośrodku Kultury. Te uroczyste obchody miały na celu podkreślenie roli ks. Marszałka w życiu naszej wspólnoty parafialnej również i dzisiaj.

 

Postać ks. Jana Marszałka została przywołana także w homilii odpustowej, którą wygłosił 27 października ks. Stanisław Mieszczak SCJ. Kanwą homilii stały się zapiski ks. Prałata na temat roli odpustu we wspólnocie parafialnej i o sposobie przygotowania się do tej uroczystości.

 

Czymś wyjątkowym była wspólna modlitwa o rozpoznanie woli Bożej w sprawie ks. Marszałka, w dniu 11 listopada 2019 roku w Dziekanowicach. Duszpasterze tamtej parafii, sanktuarium Bożego Macierzyństwa NMP, gdzie przez wiele lat proboszczował nasz rodak ks. kan. Jan Cendrzak, zaprosili nas do wspólnej modlitwy i podzielenia się naszym doświadczeniem świętości ks. Jana Marszałka. Było nas obecnych kilku kapłanów i grupa Łodygowian. Podzieliliśmy się naszym przekonaniem o roli ks. Prałata w naszej wspólnocie i o jego aktualności również w dzisiejszych czasach, jako przykładu w dochowaniu wierności Chrystusowi.

 

Bardzo ważnym momentem w przygotowaniach do procesu jest modlitwa w intencji rozpoznania woli Bożej odnośnie ks. Prałata oraz o błogosławieństwo Boże w pracach przygotowawczych do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Modlitwa ta w naszej parafii trwa już od końca lat dziewięćdziesiątych i jest w dużej mierze animowana przez tutejszy oddział Akcji Katolickiej. W tym roku podjęliśmy regularne spotkania w szesnastym dniu każdego miesiąca, gdyż ta data wiąże się z momentem przejścia ks. Jana do Domu Ojca (16 maja 1989). Tę inicjatywę podjęli księża Rodacy i oni zobowiązali się do przewodniczenia modlitwie w tym dniu. Zazwyczaj jest nas wtedy kilku oraz oczywiście nasi miejscowi duszpasterze z ks. prałatem Zajdą. W styczniu tej modlitwie przewodniczył ks. Stanisław Wójcik, przywołując myśl powtarzaną często przez ks. Marszałka: „Idźcie do Józefa”. W lutym ks. dr Stanisław Cader powiązał świętość z błogosławieństwami ewangelicznymi. Świętość ks. Marszałka miała bowiem wpływ również na całą ziemię łodygowską. Inną cechę ks. Marszałka przywołał ks. Andrzej Loranc w marcu, ukazując go jako człowieka, który umiał wymagać od siebie i mądrze wymagał także od parafian. Ks. Jacek Furtak w kwietniu, w Wielki Wtorek, podjął tematy również bliskie ks. Prałatowi, czyli zagrożenie szatańskie dla wierzących. Majowe obchody zostały już omówione wyżej, natomiast w czerwcu ks. Stanisław Mieszczak SCJ porównał świętość z pełnią człowieczeństwa, która jest wynikiem współpracy z łaską Bożą. Również w lipcu homilię wygłosił Postulator, a ponieważ było to wspomnienie NMP Szkaplerznej przywołał myśli o Matce Bożej, zawarte w zapiskach pozostawionych przez ks. Marszałka. Mszy świętej przewodniczył ks. Jacek Wróbel. Troskę ks. Marszałka o świętość rodziny przybliżył ks. profesor Antoni Świerczek w sierpniu. Jest on znawcą tej tematyki i wykłada ją na Uniwersytecie. Wrześniowa refleksja była znowu prowadzona przez ks. Mieszczaka, który przypomniał o potrzebie modlitwy błagalnej z naszej strony, w celu rozpoznania woli Bożej w tej ważnej dla nas sprawie. Mszy świętej w tym dniu przewodniczył ks. Jacek Furtak. W październiku zbiegły się trzy wspomnienia, które pięknie wyakcentował ks. Andrzej Loranc. Jest to dzień wspomnienia św. Jadwigi Śląskiej, dzień wyboru Karola Wojtyły do posługi piotrowej (1978) i nasze wspomnienie ks. Jana Marszałka. Refleksję w listopadzie podjął ks. Jacek Furtak, przypominając nauczanie ks. Prałata o przemijaniu. Grudniową i adwentową modlitwę poprowadził ks. Tadeusz Cader CSMA i za przykładem ks. Marszałka przypomniał o trzech ważnych intencjach naszej wspólnej modlitwy: o jedność wiary, o pokój i o powołania. Zainicjował także modlitwę o pokój słowami św. Jana Pawła II, którą też pozostawił w parafii.

 

Comiesięczną modlitwę szesnastego dnia miesiąca będziemy nadal kontynuować i rozpocznie ją w tym roku J.E. ks. bp Piotr Greger z naszej diecezji. To wspaniały początek tego nowego etapu naszej drogi.

 

W związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych do procesu i większym zainteresowaniem osobą ks. Jana Marszałka pojawiło się kilka publikacji, między innymi w tygodniku „Gość Niedzielny”. Pierwszy w wydaniu krakowskim tygodnika „Gość Niedzielny” (10.02.2019). Obszerny artykuł ze zdjęciami, przygotowany przez panią redaktor Magdalenę Dobrzyniak pt. „Trzy kroki do przodu”. Spotkała się ona z członkami Akcji Katolickiej i z ks. Proboszczem Józefem Zajdą w Łodygowicach i zebrane informacje stanowiły treść tej publikacji. Podobne informacje przekazała Katolicka Agencja Informacyjna 5 lutego 2019, w związku z konferencją prasową w Kurii bielskiej. O informacje na stronie diecezji Bielsko-Żywiec zadbał pan redaktor Robert Karp z radia Anioł Beskidów. On też zadbał o przekazanie obszernej informacji o naszych obchodach rocznicowych w maju, zarówno w stronach diecezji jak i również w Gościu Niedzielnym z 19 maja 2019.

 

Wielką wdzięczność musimy wyrazić wszyscy ks. prałatowi Józefowi Niedźwiedzkiemu, pani Halinie Twardowskiej i pani Oli Mrowiec za odczytanie zapisków ks. Marszałka. Była to żmudna i prawdziwie benedyktyńska praca, ale jest to dzisiaj ok. 200 stron tekstu, nad którym może pracować komisja teologiczna.

 

Serdecznie podziękowanie chcemy wyrazić redakcji pisemka „Nasz Czas”, a przede wszystkim panu Janowi Graboniowi za regularne umieszczanie informacji o tym co dzieje się w ramach przygotowań do procesu beatyfikacyjnego. Dziękuję za cierpliwość, bo informacje nadsyłane w ostatnim momencie z pewnością burzą harmonogram prac.

 

Niech ostatnim i bardzo ważnym akcentem tego podsumowania będzie wyrażenie naszej wdzięczności Akcji Katolickiej w Łodygowicach. To wy podtrzymujecie przede wszystkim tę lampę troski o sprawę ks. Marszałka i dlatego skutki tego działania są tak widoczne. Jest to Wasza obecność ze sztandarem na wszystkich wydarzeniach. To Wy dbacie o grób ks. Marszałka na cmentarzu, gdzie zawsze można znaleźć światło i kwiaty. Opiekujecie się także izbą pamięci. Prezes, pan Jerzy Sonntag, poświęca wiele czasu i miłości tej sprawie. Razem z panem Janem przeżyli w ostatnim roku prawdziwie doświadczenie paschalne, w którym jesteśmy wraz z nimi i wyrażamy naszą serdeczną wdzięczność.

 

To sprawozdanie stało się już bardzo długie, ale nie sposób pominąć tego wszystkiego co Pan Bóg daje nam dla naszego umocnienia w wierze. Wypadałoby jeszcze podsumować sprawy finansowe, ale zrobię to już w następnym numerze, po zamknięciu wszystkich podliczeń. Kończymy także testowanie nowej strony internetowej o ks. Marszałku i w niedługim czasie oddamy ją do dyspozycji wszystkich, gdzie można będzie także umieszczać intencje modlitewne.

 

Niech Pan błogosławi nam w tych wszystkich pracach. Ich ogrom przeraża, ale to co dzieje się tej sprawie pobudza do dalszych ofiarnych wysiłków.

 

Stanisław Mieszczak SCJ

postulator