O jakże cenna ofiara,

Przez którą piekło jest starte,

A lud wychodzi z niewoli,

By pełnię życia odzyskać.

 

Już Chrystus grób swój porzucił,

Zwycięski wraca z Otchłani,

A gdy uwięził szatana,

Otworzył niebo dla wszystkich.

 

Hymn z nieszporów wielkanocnych

 

Nie było bezpośrednich świadków przy Zmartwychwstaniu Chrystusa, nie było fanfar i fajerwerków. Pozostały jedynie znaki do odczytania. Spojrzenie na pusty grób i rodząca się wtedy wiara w sercu człowieka, przeniosły tę prawdę do naszych czasów. Jezus, ukazujący swoje rany po zmartwychwstaniu, wskazuje na krzyż, na którym został wywyższony. Tak oto umęczony, ale zwycięski i jaśniejący, staje przy nas i obdarza nas swoim pokojem, jak kiedyś Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Pośród naszych utrapień rodzi się zatem radość paschalna, dar Zbawiciela dla nas.

 

Niechaj przeżycie Świętego Triduum Paschalnego pomoże cieszyć się nową nadzieją pośród trudów naszych czasów. Jednym ze świadków tej prawdy jest dla nas ks. Jan Marszałek, ciągle obecny pośród nas w tajemnicy świętych obcowania. O tym pragniemy świadczyć w naszych wspólnotach.

Pan prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja!

ks. Stanisław Mieszczak SCJ

postulator

 

Wielkanoc 2021

 


  

Życiorys

Ksiądz prałat Jan Marszałek (*1907 – †1989)

   Ksiądz Prałat Jan Marszałek urodził się w Krzeczowie k. Lubnia. Wyświęcony na kapłana w 1932 roku, gorliwie duszpasterzował jako wikariusz w Poroninie, w Kętach, w Spytkowicach, w Skawinie, w Andrychowie oraz jako administrator w Bachowicach i od 1951 roku do śmierci w Łodygowicach, z przerwą od 1953 do 1957. Wtedy został usunięty z parafii przez ówczesne władze komunistyczne i przebywał w Skrzypnem k. Nowego Targu, a potem pozwolono mu administrować parafią Biały Kościół k. Krakowa.

   Siłę do swojej pracy czerpał z nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa i z synowskiego przywiązania do Matki Najświętszej. Bardzo wiele zrobił swoją systematyczną i mądrą pracą duszpasterską, ale jeszcze więcej przykładem osobistego życia. Zaowocowało to wzrostem gorliwości wiernych w wypełnianiu praktyk religijnych, pojawiły się powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego oraz wzrosło zaangażowanie się wiernych w życie Kościoła. Umiał dostrzegać potrzebujących pomocy duchowej i materialnej, a także umiał mądrze tym potrzebom zaradzać.

   Pozostawił wspaniały przykład zjednoczenia z Chrystusem i umiłowania kapłaństwa, szczególnie w latach swojej choroby. Odszedł do Pana 16 maja 1989 roku. Żyje jednak nadal w świadomości wspólnoty parafialnej. Wierzymy, że Pan Bóg nadal działa przez niego w naszej wspólnocie i w Kościele.

   Ks. bp Roman Pindel, ordynariusz diecezji Bielsko-Żywieckiej, ogłosił w styczniu 2019 roku rozpoczęcie przygotowań do procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Marszałka. W Łodygowicach każdego 16 dnia miesiąca odbywa się modlitwa o rozpoznanie woli Bożej i błogosławieństwo w przygotowaniach do procesu beatyfikacyjnego.

Czytaj więcej...


Książkę można nabyć w parafii w Łodygowicach, u Postulatora oraz w Wydawnictwie Scriptum.


 

Prośby

Mając świadomość kim był dla nas Ksiądz Prałat, jesteśmy przekonani, że i dzisiaj, po śmierci, nadal troszczy się o nas w imię naszego Pana. Możemy więc przedstawiać wszelkie nasze prośby Bogu i prywatnie powoływać się na wsparcie w tej modlitwie naszego Księdza Prałata Jana Marszałka.

Dodaj swoją prośbę


Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w dziejach Kościoła hojnie obdarzałeś łaską swojego Ducha ludzi różnych narodów i pokoleń, powołując ich do budowania Twojego Królestwa już tu na ziemi. Nam także pozwoliłeś doświadczyć Twej ojcowskiej troski o nasze zbawienie przez posługę kapłańską i przykład życia księdza Jana Marszałka. Udziel nam łaski, abyśmy pomni na Twoje dobrodziejstwa, podążali jeszcze gorliwiej ścieżkami zbawienia na spotkanie z Tobą.

Spraw także, jeśli to zgodne z Twoją świętą wolą, aby ksiądz Jan, ukształtowany przy Sercu Twojego Syna, został ukazany wiernym i kapłanom w Kościele świętym, jako przykład w codziennym kroczeniu drogą Ewangelii i gorliwej służby w Twojej winnicy oraz nasz orędownik u Ciebie.

Prosimy Cię o to przez Twojego Syna, Najwyższego Kapłana, mocą Ducha Świętego, wsparci wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Matki kapłanów.

Niech Ci, Boże, będzie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

Amen.