Ksiądz Kanonik Jan Marszałek uśmiechnięty - siwe krótko strzyżone włosy

Ks. Prałat Jan Marszałek był człowiekiem bardzo czułym i wrażliwym na potrzeby swoich parafian. Jako długoletni proboszcz

 Czas teraźniejszy i czas, który minął
zawsze są w czasie przyszłym,
A przeszłość jest zawarta w czasie, który minął.

                Choć czas jest tylko pojęciem, narzędziem pomocniczym, systematyzuje otaczającą nas rzeczywistość. O jego zawodnej niesubstancjalnej naturze

Kazanie Ks. Kard Karola Wojtyły wygłoszone w czasie wizytacji biskupiej w Łodygowicach – kwiecień 1972.

                ....W ciągu tych dni, kiedy odwiedzałem Waszą parafię,

W związku ze śmiercią ks. prałata Jana Marszałka[1]