Świadectwo napisane przez ks. prałata Jana Czyrka

Ksiądz Kanonik Jan Marszałek uśmiechnięty - siwe krótko strzyżone włosy

Świadectwo kościelnego

Ks. Prałat Jan Marszałek był człowiekiem bardzo czułym i wrażliwym na potrzeby swoich parafian. Jako długoletni proboszcz

Kazanie ks. kard. Karola Wojtyły – Łodygowice 1972

Kazanie Ks. Kard Karola Wojtyły wygłoszone w czasie wizytacji biskupiej w Łodygowicach – kwiecień 1972.

                ....W ciągu tych dni, kiedy odwiedzałem Waszą parafię,

Wspomnienie rodaka

 Czas teraźniejszy i czas, który minął
zawsze są w czasie przyszłym,
A przeszłość jest zawarta w czasie, który minął.

                Choć czas jest tylko pojęciem, narzędziem pomocniczym, systematyzuje otaczającą nas rzeczywistość. O jego zawodnej niesubstancjalnej naturze

Telegram papieża Jana Pawła II

W związku ze śmiercią ks. prałata Jana Marszałka[1]