W drodze do beatyfikacji

Nasza modlitwa we wtorek 16 czerwca w Łodygowicach przyniosła nam wiele radości. Ze względu na odwołanie ścisłych ograniczeń, związanych z pandemią, było nas więcej i mamy nadzieję, że wszystko prowadzi powoli do zakończenia tego wielkiego zła. Potrzeba jednak nadal naszej ufnej modlitwy w pomoc Bożą.

Bardzo dziękuję ks. Stanisławowi Czernkowi za przewodniczenie tej modlitwie. W swojej homilii przywołał między innymi postawę głębokiego zaufania Księdza Prałata do Najświętszego Serca Jezusowego. Nosił je w sercu od swej młodości i pogłębił je w latach swojej formacji do kapłaństwa. Potem trudne lata duszpasterzowania nauczyły go ufać Bożemu Sercu jeszcze bardziej. Gdy w 1944 roku Niemcy znaleźli broń u jednego z parafian w Bachowicach, podejrzenie padło na plebanię i proboszcza. Rewizja i dochodzenie skończyło się dobrze dla ks. Marszałka, co skonkludował w kronice słowami: „wyszedłem dzięki Bożemu Sercu cało”. Podobnie nabożeństwo do Matki Najświętszej, co pięknie przywołał ks. Stanisław. Szczególnie wprowadzenie i pielęgnowanie nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jakimś widocznym dowodem tej jego ufnej modlitwy do Maryi jest malutka broszurka z Nieustającą Nowenną, która znajduje się w zbiorach na plebanii. Jest tak mocno wytarta palcami, że kartki ledwo trzymają się razem. Widać, że miał tę modlitwę bardzo często w swoich dłoniach. Dziękuję Księże Stanisławie.

Dziękuję również kapłanom Rodakom, którzy byli obecni na tej Mszy Świętej. Byli to ks. dr Tadeusz Mrowiec, ks. dr Stanisław Cader, ks. kan. Jacek Furtak. Jeszcze raz wspólnie gratulujemy jubileuszu 25 lecia kapłaństwa ks. Januszowi Poncowi, który z nami modlił się przy ołtarzu. Wspominaliśmy również 50 lecie kapłaństwa ks. kan. Jana Cendrzaka. Te wspólne spotkania przy ołtarzu wraz z ks. Janem Marszałkiem dają nam poczucie dobroci Bożej, która spływa z nieba na naszą wspólnotę. Wierzymy, że ma w tym udział również ks. Jan Marszałek.

Gdy zapraszałem na tę wspólną modlitwę w dniu 16 czerwca przywołałem Nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii, które miało miejsce 6 i 7 czerwca 1968 roku. Było to ważne wydarzenie w życiu ks. Jana i całej parafii. Na to wspomnienie zareagował Pan Profesor Michał Kliś, który wtedy był odpowiedzialny za dekorację naszej świątyni, oczywiście na prośbę ks. Jana Marszałka. Podkreślał wielkie zaufanie, jakie ks. Jan okazał wtedy całej ekipie. Ze wzruszeniem opowiadał, jak w czasie montowania korony na wieży kościelnej przez strażaków, nie wtrącał się do spraw technicznych, które pozostawił w rękach fachowców, a sam cały czas towarzyszył pracom z różańcem w ręku. Starsi pamiętają ten cudowny zapach w naszej świątyni, który pochodził z wieńców, ułożonych na kształt wielkopostnej zasłony, zasłaniającej w naszym kościele wielki ołtarz od piątej niedzieli Wielkiego Postu. Na tych wieńcach zostały ułożone puste ramy, bolesny znak braku obrazu Matki Bożej, zatrzymanego przez naiwnych komunistów. Pan Profesor poprosił również o wspomnienie w modlitwie zmarłych jego współpracowników, którzy w tamtych dniach z nim współpracowali, realizując to wymowne dzieło. Byli to pani Zofia Malec, pan Władysław Marek oraz pan Adam Krywult – niech radują się radością nieba i kosztują nieprzemijającego Piękna. Całe to wydarzenie, z jego wymiarem artystycznym, duszpasterskim i moralnym warto będzie kiedyś przybliżyć na nowo w naszej parafii, bo przecież znamy jego błogosławione skutki w życiu naszej społeczności. Dziękujemy Panie Profesorze!

Ostatnio nawiązałem także bliską współpracę z parafią w Bachowicach. Bardzo życzliwy proboszcz, ks. Jerzy Skórkiewicz, jest bardzo wrażliwy na te sprawy, gdyż z tą parafią związane są już dwa procesy beatyfikacyjne i proces ks. Marszałka byłby trzeci.

Bardzo serdecznie dziękuję za ofiary, które składacie na potrzeby naszego dzieła. Są to ofiary do puszek i na konto bankowe procesu. Pomagają one realizować projekty i zadania, które stają się coraz pilniejsze.

Została również przygotowana mała publikacja, z głównym przeznaczeniem dla ludzi młodych, którzy Księdza Prałata już nie znali. Stoi za tym oczywiście niestrudzony pan Jacek Kachel, a część duchową opracowałem ja. Ze względów technicznych nie udało się jej dostarczyć dzisiaj, ale drukarnia obiecała sfinalizować wszystko w przyszłym tygodniu. Postaram się więc dostarczyć ją potem jak najszybciej do naszej parafii.

Niechaj Boże błogosławieństwo towarzyszy nam w tym dziele, aby mogło przyczynić się umocnienia Królestwa Chrystusa w naszych duszach i w całym społeczeństwie.

 ks. Stanisław Mieszczak SCJ

postulator

 

 

 

 W drodze do beatyfikacji
Słowo na 16 czerwca 2020 roku

 

  Zbliża się data kolejnego naszego spotkania w ramach miesięcznic związanych z modlitwą o błogosławieństwo Boże w przygotowaniach do procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Marszałka. On towarzyszy nam nie tylko w tym dniu,

W drodze do beatyfikacji
Podsumowanie z modlitwy w dniu 16 maja 2020

 

Nasza sobotnia modlitwa w 31 rocznicę przejścia do Pana ks. Marszałka była nadal zdeterminowana okolicznościami związanymi z pandemią. Cieszyłem się, że sam mogłem w tej Mszy Świętej uczestniczyć i

 W drodze do beatyfikacji
Słowo na 16 maja 2020 roku

 

  Mija kolejny miesiąc trudności związanych z pandemią, ze wszystkimi jej konsekwencjami. Zaciążyły one bardzo mocno na wielu dziedzinach naszego życia, włącznie z życiem religijnym, gospodarczym i kulturalnym. Od nas wierzących ten czas wymaga

W drodze do beatyfikacji

 

WIELKANOCNE SPOTKANIE 16 KWIETNIA

 

Trudny czas pandemii, jaki przeżywamy obecnie, zmusił nas do wprowadzenia wielu zmian w naszym codziennym życiu i funkcjonowaniu. Ograniczenia, które musieliśmy przyjąć, to cena pewnego bezpieczeństwa, jaką dyktuje nam rozsądek. Jednak jako ludzie wierzący

W drodze do beatyfikacji

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY 16 MARCA

 

Trudna sytuacja w naszej Ojczyźnie zmusza nas do zweryfikowania naszych planów, związanych z 16 dniem marca, kiedy to mieliśmy się spotkać na wspólnej modlitwie o błogosławieństwo Boże w przygotowaniach do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Księdza Prałata Jana Marszałka.

WSPÓLNEJ MODLITWY NIE ODWOŁUJEMY!

W drodze do beatyfikacji

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY 16 MARCA

 

Miesiąc marzec przywołuje nam wiele ważnych wydarzeń z życia Księdza Prałata. Najważniejszym dniem dla niego w tym miesiącu była z pewnością Wielka Sobota, 26 marca 1932, gdy

W drodze do beatyfikacji

Nasza droga w rozpoznawaniu Bożego działania przez osobę ks. Jana Marszałka wciąż objawia nowe horyzonty. W ostatnią niedzielę (16 lutego) naszej comiesięcznej modlitwie przewodniczył ks. kan. Robert Kasprowski. Podejmując temat Ewangelii na tę niedzielę (Mt 5, 17-37) skoncentrował się na 

Serdecznie zapraszam na 16 lutego 2020 r., w niedzielę, na godzinę 17.00 do Łodygowic. Naszej comiesięcznej modlitwie będzie przewodniczył tym razem ks. Robert Kasprowski, sekretarz ks. bpa Piotra i dawny wikariusz w Łodygowicach.

W naszej drodze do beatyfikacji ks. Jana Marszałka spotykamy się z sytuacją, kiedy wiadomość o tym wielkim kapłanie dociera do innych ludzi i przywołuje wspomnienia kapłanów i wiernych z innych parafii, którzy kiedyś spotkali naszego księdza Prałata. Z drugiej strony w naszych Łodygowicach coraz więcej ludzi, szczególnie młodych, nie jest w stanie nic powiedzieć o nim, stwierdzając jedynie, że go nie znają.

 Kolejna nasza „statio” w drodze do beatyfikacji ks. Prałata Jana Marszałka została naznaczona obecnością Księdza Biskupa Piotra Gregera. Obecność biskupa na tej naszej drodze umacnia nas duchowo, ale przede wszystkim wiąże nasze wysiłki z życiem całego Kościoła diecezji bielsko-żywieckiej. Biskup Piotr rozpoczął z nami modlitwę najpierw przy grobie ks. Marszałka na cmentarzu. Potem