Featured

Słowo na 16 maja 2024

35 rocznica przejścia

Sługi Bożego ks. Jana Marszałka do Domu Ojca
16 maja 1989

 

Dobrze pamiętamy, że wieczorem 16 maja 1989 roku odszedł do Domu Ojca Sługa Boży ks. Jan Marszałek. Ks. prałat Józef Niedźwiedzki, dwa lata temu, właśnie w 33 rocznicę śmierci, ze wzruszeniem przybliżył nam niektóre szczegóły z tych świętych chwil.

Pan Bóg pozwolił ks. Janowi przeżywać ostatnie godziny swego życia tutaj na ziemi we wspólnocie, która otaczała go modlitwą. Ks. Józef udzielił mu Sakramentu Chorych oraz Wiatyku - czyli Komunii świętej na moment przejścia z tego świata. Obecne były także panie, które pracowały na plebanii i opiekowały się księdzem Janem. Chociaż po ludzku nie mogły już nic zrobić, by pomóc mu w cierpieniu, gorliwą modlitwą otaczały słabnącego. Wspólnie odmówili Apel Jasnogórski, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, włożyły mu do ręki gromnicę i powtarzali Chwała Ojcu, Pod Twoją obronę, Jezu ufam Tobie. Ks. Józef przypomniał jak trudno było w tym momencie powtarzać słowa modlitwy, szczególnie „gdy wszystko się wyciszyło”. 

Słowo na 16 kwietnia 2024
Featured

Słowo na 16 kwietnia 2024

Przypatrując się postaci Sługi Bożego, ks. Jana Marszałka, kontynuujmy naszą refleksję nad jego synowską czcią w stosunku do Matki Najświętszej. W poprzednim miesiącu zgłębialiśmy tajemnicę Jej narodzenia i jakie łaski przynosi nam to święto, w oparciu o jedną z jego homilii. Tym razem pragnę skupić Waszą uwagę na innej homilii ks. Jana, w której ukazuje on wiernym, jak wspaniałym źródłem prawdziwej nadziei jest dla nas Maryja. Jak często bywa, trudno nam określić kiedy i gdzie ta homilia została wygłoszona. Są to po prostu dość szczegółowe notatki, które zatytułował „Matka dobrej nadziei” (Teksty I, 46).

Featured

Wielkanoc 2024

Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego

rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.

 

Święte Triduum Paschalne przynosi nam możliwość zjednoczenia się z Chrystusem, który składa Ojcu ofiarę ze swojego życia i zwycięża zło grzechu. On nas podnosi i wlewa w serca łaskę nadziei na ostateczne zwycięstwo nad złem i śmiercią. Ta radość niech nas napełnia, a uroczyste „Alleluja” niech zrodzi się w głębi serca, napełnionego łaską Zbawiciela. Śpiewajmy je z całego serca razem z naszymi świętymi i Sługą Bożym ks. Janem Marszałkiem.

 

Błogosławionych Świąt!

 

ks. Stanisław Mieszczak SCJ

Postulator

Wielkanoc 2024

Featured

Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 marca 2024

Czas Wielkiego Postu angażuje nas wszystkich w różnych wymiarach. Nasza wspólna modlitwa o rozpoznanie woli Bożej i beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Marszałka zbiegła się z początkiem rekolekcji w parafii. To dlatego ks. proboszcz poprosił rekolekcjonistę, sercanina ks. Czesława Blocha, by wygłosił słowo Boże. Kaznodzieja podjął temat świętości, który wpisuje się dokładnie w nasze zadania wielkopostne. Ukazał, jak świętość jest potrzebna w naszym życiu osobistym, ale także w naszych wspólnotach. Wiąże się ona nieodłącznie z naśladowaniem Chrystusa Pana i to często na drodze cierpienia i krzyża. Jest potrzebna, bo jest to właściwy wymiar życia i rozwoju każdego człowieka.

Słowo na 16 marca 2024
Featured

Słowo na 16 marca 2024

Kontynuując rozważanie o nabożeństwie do Matki Bożej w tekstach Sługi Bożego ks. Jana Marszałka, proponuję pochylić się nad jego homilią, wygłoszoną w święto Narodzenia Matki Najświętszej 8 września w Skrzypnym. Jak dobrze pamiętamy, ks. Prałat przebywał tam w 1953 roku, gdy został wyrzucony przez władze komunistyczne z Łodygowic. Bardzo związał się z tą wspólnotą, bo w tym trudnym czasie okazali mu wiele serca. Powracał tam później z posługą duszpasterską wiele razy.

Wspomniana homilia została wygłoszona w święto Narodzenia Matki Najświętszej, w 18 rocznicę wprowadzenia do kościoła obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Trudno jednak określić dokładnie w którym roku to się odbywało.

Featured

Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 lutego 2024

Rozpoczęliśmy Wielki Post, czas wysiłku zmierzającego do odnowy naszego ducha i odkrycia na nowo Osoby Zbawiciela. Nasza modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Marszałka przypadła w piątek, dzień szczególny w Wielkim Poście, chociażby ze względu na zwyczaj odprawiania Drogi Krzyżowej. Być może i to przyczyniło się, że było nas więcej na Mszy Świętej.

Przewodniczącym naszej modlitwy tym razem był kolejny rodak ks. Edward Loranc, proboszcz z Moszczanicy. Wcześniej przez wiele lat pracował duszpastersko w Ukrainie. W swojej homilii, wychodząc od czytań mszalnych, podjął ważny temat prostolinijności i wierności w życiu człowieka. Odniósł go potem do postawy kapłańskiej naszego Sługi Bożego. Dla zilustrowania postawy wierności posłużył się nawet zabawką pluszowego pieska. Mówi się bowiem, że ktoś jest „wierny jak pies”. Podkreślenie tej właśnie cechy w życiu kapłańskim ks. Jana było słuszne, bo zauważyliśmy to od początku procesu beatyfikacyjnego. Za sugestią ks. prałata Stefana Misińca określiliśmy ks. Jana jako kapłana „mądrej wierności”.

Featured

Słowo na 16 lutego 2024

Miesiąc temu zacząłem prezentować niektóre aspekty pobożności maryjnej Sługi Bożego ks. Jana Marszałka. Doskonałym źródłem informacji na ten temat są oczywiście jego teksty, notatki do homilii lub do konferencji, pozostawione na małych karteczkach, którymi posługiwał się potem na ambonie. Pośród nich znalazłem piękne myśli maryjne w notatkach do kazania odpustowego, jakie wygłosił w 1964 roku w Krzyżowej. Wtedy, jeszcze przed reformą kalendarza liturgicznego, odpust ku czci Niepokalanego Serca Matki Najświętszej odprawiano 22 sierpnia.

Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 stycznia 2024

Pierwsza nasza miesięcznica w roku 2024 odbyła się jeszcze w klimacie bożonarodzeniowym, przy choinkach w kościele i przy szopce. A szopka w Łodygowicach nawiązuje do wielkich jubileuszy w naszej parafii, bo scena Bożego Narodzenia jest umieszczona właśnie w symbolicznym drewnianym kościele.

Mszy Świętej przewodniczył ks. dr Tadeusz Mrowiec, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Dudek SCJ, promotor sprawiedliwości w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Jana Marszałka. Przedstawił rolę Trybunału Postulacyjnego w ocenie dokumentów i faktów z życia kandydata na ołtarze. Bardzo cenne było jasne przedstawienie całej skomplikowanej procedury.

Słowo na 16 stycznia 2024

Nowy rok rozpoczęliśmy uroczystością Matki Bożej, bo to Ona przynosi nam Zbawiciela, Księcia pokoju i nową nadzieję na przyszłość. Zapytajmy zatem jak rozumiał obecność Matki Najświętszej w swoim życiu Sługa Boży ks. Jan Marszałek.

Miłości do Matki Bożej ks. Jan uczył się już od dzieciństwa. W kościele parafialnym w rodzinnym Krzeczowie, który miał za patrona św. Wojciecha, w głównym ołtarzu znajduje się także obraz Matki Bożej. Jest on w stylu obrazu Matki Bożej z bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie (Salus populi romani). W Krzeczowie czczono ją jako Matkę Bożą Szkaplerzną. Przypomina o tym także szkaplerz, zawieszony z boku, na ramie obrazu.

Boże Narodzenie 2023

+ Boże Narodzenie 2023

Światło zabłysło dzisiaj nad nami

bo Chrystus nam się narodził!

Jego Królestwu nie będzie końca!

Sługa Boży ks. Jan Marszałek uczył nas, że Boże Narodzenie wciąż trwa. Chrystus przychodzi do nas każdego dnia poprzez łaskę sakramentów świętych. Chrystus rodzi się w każdym, kto Go przyjmuje. Gdy przyjmujemy Go z otwartym sercem nasza dusza jest dla Niego daleko milszym miejscem niż żłóbek w stajence. Przyjmijmy Go zatem w naszym sercu przez wyciszenie, słuchanie słowa Bożego i dostrzeżenie drugiego człowieka obok nas. Wtedy stanie się cud.

Życzę każdemu głębokiego i owocnego przeżycia prawdziwego Bożego Narodzenia, o którym mówił Sługa Boży
ks. Jan Marszałek.

 

 ks. Stanisław Mieszczak SCJ
postulator