Zaproszenie 16 stycznia 2020

Kontynuujemy naszą drogę modlitwy o rozpoznanie woli Boże w sprawie ks. Prałata Jana Marszałka. Spotkania modlitewne w tym roku rozpocznie J.E. ks. bp Piotr Greger, który podjął chętnie tę inicjatywę. Sam powiedział, że zależy mu na tej sprawie. Cieszymy się zatem z tego widocznego poparcia księdza Biskupa dla naszych wysiłków.

Zatem spotykamy się 16 stycznia w Łodygowicach o godzinie 17.00. Jeśli ktoś nie może przybyć osobiście zachęcam do wspólnej modlitwy w tym czasie. Nasza jedność przed Panem jest cennym darem dla nas wszystkich, bo wyprasza Boże błogosławieństwo.

Stanisław Mieszczak SCJ

Postulator

Podsumowanie inicjatyw

W drodze do beatyfikacji.

Podsumowanie inicjatyw związanych z przygotowaniem do procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Marszałka w roku 2019.

Koniec roku jak zwykle zmusza nas do podsumowania działań oraz wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Dziękujemy Panu Bogu za to wszystko, co przyczyniło się do przybliżenia sylwetki księdza Jana Marszałka zarówno w naszej parafii jak i w innych środowiskach. Najważniejsze jednak, że ks. Prałat żyje nieustannie w naszej świadomości jako ktoś bliski i ciągle pomocny. Wydarzenia, które pojawiły się na drodze przygotowań do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, stają się dla nas wszystkich bodźcem do kontynuowania wysiłków, by sprawy Boże mogły się w pełni objawić. Było ich dość dużo.

Życzenia Boże Narodzenie 2019

Zbliża się wielki dzień dla nas wierzących W Chrystusa, uroczystość Bożego Narodzenia. O ile czas Adwentu uczył nas oczekiwania z utęsknieniem na Zbawiciela, o tyle Uroczystość Bożego Narodzenia daje nam możliwość osobistego wniknięcia w Tajemnicę Boga, który staje się prawdziwym człowiekiem, moim bratem, aby mnie zbawić. Już tyle pokoleń chrześcijan przed nami przyjęło

Sprawozdanie z miesięcznicy 16 grudnia 2020

Spotkanie miało miejsce 16 grudnia 2019.

 

Zaproszenie 16 grudnia 2019

Spotykamy się na wspólnej modlitwie w poniedziałek, 16 grudnia 2019 o godzinie 17.00. Naszej modlitwie będzie przewodniczył ks. Tadeusz Cader CSMA. Kto nie może być z nami w kościele niech łączy się w tym czasie duchowo przez gorącą modlitwę.

Czas Adwentu przynosi nam szczególną łaskę, która napełnia serce wierzącego pragnieniem i tęsknotą za Zbawicielem. Święci umieli tę łaskę przyjąć i ukształtować całe swoje życie w tej perspektywie. Otwartość i "wyglądanie" Zbawiciela oraz Jego łaski to ważna cecha chrześcijańska. Nietrudno tę cnotę dostrzec również u naszego ks. Marszałka. W swoich zapiskach do jakiegoś kazania na Adwent podkreśla z prostotą i z przekonaniem, że człowiek różni się od innych stworzeń, bo ma umysł, świadomość, sumienie i zdolność bycia wolnym. To wszystko oznacza, że człowiek został stworzony na obraz Boży i potrzebuje obecności Boga. "Dlatego Bóg przychodzi do człowieka, bo człowiek jest obrazem i podobieństwem Boga".

Niech nasze spotkanie adwentowe wokół ks. Jana Marszałka pomoże nam pogłębić to ważne przekonanie i rozbudzi na nowo pragnienie prawdziwej obecności Boga w naszym życiu.