Słowo na 16 listopada 2020 roku

Listopadowej modlitwie za zmarłych towarzyszy światło i ciepło palącego się znicza, nostalgiczne spojrzenie na groby naszych bliskich wraz ze wspominaniem wspólnej przeszłości. Ale przecież nie tylko! My wierzący wiemy, że to światełko jest odblaskiem świecy paschalnej, czyli znaku Zmartwychwstałego Chrystusa. Ciepło to moc miłości, która łączy nas ze zmarłymi w czyśćcu, a jej źródłem jest Serce Boga. Cmentarz dla nas to nie miasto umarłych, ale miejsce oczekiwania na przebudzenie naszych ciał do życia wiecznego. Pojawia się nie tylko nostalgia za tymi, którzy odeszli, ale wzrasta wdzięczność Panu Bogu za te osoby i za to, co nam pozostawiły. 

Gromadząc się w naszej wdzięcznej modlitwie przy ks. prałacie Janie Marszałku, pod jego wpływem, dostrzegamy korowód wspaniałych kapłanów, naszych rodaków i duszpasterzy w Łodygowicach. Są to zatem:

 

 1. Józef Loranc (+1992) 
 2. Józef Gruszecki (+1993) 
 3. Wojciech Jakubiec, senior (+1998) 
 4. Władysław Cader (+2007) 
 5. Zdzisław Kliś (+2009) 
 6. Tadeusz Hańderek (+2010) 
 7. Stefan Szypula TChr (+2014) 
 8. Marian Matusiak (+2015) 
 9. Józef Maślanka SAC (+2017) 
 10. Józef Kania (+2018)
 11. Jan Krysta (+2020)

 

Do nich dołączają duszpasterze łodygowscy, którzy pracowali w ostatnich dziesięcioleciach u nas w parafii:

 1. Kazimierz Kasprzyk (+1979) 
 2. Włodzimierz Kropczyński (+1991)
 3. Jan Czyrek (+2013)
 4. Andrzej Wąchal (+2014).
 5. Andrzej Walczak (+2016)

i inni, którzy pozostają w naszej wdzięcznej pamięci.

 

Zjednoczeni przy Księdzu Prałacie módlmy się do Boga:

Wszechmogący Boże, Ty obdarzyłeś ks. Jana Marszałka darem gorliwości kapłańskiej, który wpłynął także na innych kapłanów w naszej wspólnocie; przez Najświętszą Ofiarę, którą sprawowali wiernie prosimy Cię pokornie o dar zbawienia dla nich, którzy odeszli już z tego świata, a za życia służyli Tobie gorliwym sercem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

Listopadowa miesięcznica w tym roku niech nas zgromadzi jedynie duchowo, ze względu na kolejną falę pandemii. Przy ołtarzu w Łodygowicach będzie ks. proboszcz Józef z wikariuszami oraz członkowie Akcji Katolickiej, a my o godzinie 17.00 stwórzmy duchową wspólnotę wraz z nimi. Niech ks. Jan Marszałek wspiera nas przed Bogiem w walce ze złem, którego tak boleśnie doświadczamy.


ks. Stanisław Mieszczak SCJ

postulator