Podsumowanie miesięcznicy 16 grudnia 2020 roku

W klimacie adwentowego oczekiwania i przy ograniczeniach związanych z pandemią modliliśmy się, jak zwykle każdego szesnastego dnia miesiąca, o rozpoznanie woli Bożej i o błogosławieństwo w przygotowaniach do procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Marszałka. Mszy Świętej przewodniczył ks. Jan Cendrzak. Byli także obecni ks. prałat Józef Zajda proboszcz, ks. Andrzej Kuźma wikariusz oraz ks. Stanisław Mieszczak postulator. Jak zwykle swoją wytrwałą obecność zaznaczyli członkowie Akcji Katolickiej, ze sztandarem i posługą podczas liturgii. Do ograniczonej liczby uczestników w kościele łodygowickim dołączyli się duchowo także inni, szczególnie dzięki transmisji internetowej, zapewnionej przez naszego pana organistę. Homilię wygłosił ks. postulator.

W tym ostatnim czasie nasze działania ogranicza niestety pandemia. Jednak staramy się zbierać i porządkować dokumentację oraz pracujemy nad wydaniem książki z sympozjum, które odbyło się w ubiegłym roku. Artykuły są już po pierwszej korekcie i mamy nadzieję, że z początkiem nowego roku wydanie zostanie sfinalizowane. Pracuje nad tym ks. prof. Antoni Świerczek.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim, którzy ciągle zasilają kasę postulacji. Ten nasz wkład jest wyrazem przekonania o świętości ks. Jana, co pragniemy oficjalnie przedstawić Kościołowi.

 ks. Stanisław Mieszczak SCJ
postulator