Podsumowanie miesięcznicy 16 stycznia 2021 roku

Również tym razem musieliśmy dostosować się do ograniczeń związanych z pandemią, jednak wierzę, że duchowy wymiar naszej miesięcznicy na tym nie ucierpiał. Grupka wiernych w kościele była uzupełniona duchową obecnością tych, którzy nas zapewniali o trwaniu na modlitwie wraz z nami.

Tak jak to było zapowiadane, naszej modlitwie przewodniczył ks. Jan Zając, który jesienią 1970 roku został posłany do naszej parafii na praktykę diakońską. Wtedy to, pod ojcowskim okiem ks. Marszałka (określenie ks. Zająca), uczył się radośnie i odpowiedzialnie służyć Panu w kapłaństwie. Doświadczenie to zachował na całe swoje życie i dlatego tak cenne jest dzisiaj jego świadectwo, gdy rozpoczyna świętowanie 50 rocznicy swoich święceń kapłańskich. Pracował w duszpasterstwie parafialnym w Polsce i na Ukrainie, był kwestorem PAT i ostatnio przez wiele lat kierował ośrodkiem rekolekcyjno wypoczynkowym na Śnieżnicy. Zawsze z nostalgią wracał do Łodygowic. Na obrazku, ofiarowanym księdzu Prałatowi z okazji prymicji i podpisanym własnoręcznie, dziękował mu właśnie za jego ojcowską troskę.

W swojej homilii nasz Gość podkreślił potrzebę podtrzymywania wiernej pamięci o naszym pasterzu. Wspominając niektóre okoliczności tego pobytu mówił o serdeczności ks. Marszałka, jego dobroci, poważnym traktowanie służby przy ołtarzu i o jego cnocie wytrwałości, tak potrzebnej w tej służbie. Zachęcił nas także do doceniania obecności tego świętego wśród nas.

Pamięć o ks. Prałacie umacnia naszą wiarę, bo on dzieli się z nami swoim przywiązaniem do Chrystusa, szczególnie teraz gdy jest z Nim blisko. Pisałem o tym więcej w zaproszeniu na dzisiejszą modlitwę. Ksiądz Prałat ze swoją świętością jest nam dzisiaj bardzo potrzebny.

Z innych spraw, związanych z przygotowaniami do procesu, warto wspomnieć, że bardzo blisko końca są prace nad wydaniem książki z artykułami, które były wygłoszone na konferencji naukowej o ks. Marszałku w maju 2019 roku. Została już zrobiona pierwsza korekta i wydawca pracuje nad ostatecznym kształtem publikacji. Pracują także teologowie, którzy muszą przeczytać wszystkie teksty ks. Prałata i wydać opinię o ich poprawności teologicznej. Jest to praca bardzo ważna, ale na zawsze pozostanie w ukryciu, a jej wyniki znane będą tylko biskupowi, gdyż takie są wymogi przepisów watykańskich w tym względzie.

Obok ks. Jana przy ołtarzu był jeszcze wikariusz ks. Janusz Ponc i postulator. Dziękujemy za wytrwałe świadectwo obecności Akcji Katolickiej i za ich posługę w liturgii. Dziękujemy ks. Proboszczowi za gościnę. Zimowy pejzaż dodał uroku naszej celebracji. Niech nam Pan błogosławi w naszych wysiłkach w rozpoznaniu woli Bożej i w przygotowaniach do procesu beatyfikacyjnego.

ks. Stanisław Mieszczak SCJ

        postulator

 

P.S. „Nasz Czas” na FB publikuje zdjęcia - Link do fanpag'a

Kościół parafialny św. Apostołów

Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach

sobota, 16 stycznia 2021, godz. 16.53