Słowo na 16 maja 2022

        W maju przeżywamy rocznicę przejścia Sługi Bożego ks. prałata Jana Marszałka do Domu Ojca. Było to we wtorek 16 maja 1989 roku. Obecnie upływa 33 rok od tego wydarzenia, które mocno zaznaczyło się w życiu naszej parafii. Jest to już więcej niż jedno pokolenie, więc dobrze jest przywoływać fakty z jego życia, które świadczą o wspaniałej współpracy tego kapłana z łaską Bożą.

Sprawozdanie z miesięcznicy z 19 kwietnia 2022

Jak już pisałem w zaproszeniu, naszą miesięcznicę z 16 kwietnia musieliśmy przenieść na wtorek 19 kwietnia, gdyż wypadła ona w Wielką Sobotę. Tak zatem spotkaliśmy się na modlitwie w pełnym klimacie wielkanocnym. W tym dniu Kościół wkładał w nasze usta słowa modlitwy: Wysłuchaj nas, Wszechmogący Boże, i przygotuj do wiecznego szczęścia serca Twoich wiernych, którym udzieliłeś wielkiej łaski chrztu świętego. Jesteśmy przekonani, że takim szczęściem cieszy się już Sługa Boży ks. Jan Marszałek.

Wielkanoc 2022

 

 

 

 

Niech przeżycie Świąt Paschalnych umocni nas do przezwyciężania naszych słabości, ubogaci nasze serca pokojem, który przynosi Zmartwychwstały Jezus, niech pomnoży naszą chrześcijańską radość, przeżywaną w jedności z naszymi braćmi w niebie!

 

 ks. Stanisław Mieszczak SCJ

postulator

Słowo na 16 (19) kwietnia 2022

Zbliżają się dni Świętego Triduum Paschalnego. Dla nas wierzących są to najważniejsze obchody w roku liturgicznym. Przeżywając je chcemy stanąć przy Chrystusie, wejść w Jego ślady, aby moc Jego Ducha mogła nas napełnić i uzdolnić do przezwyciężenia zła i grzechu, a ostatecznie do przekroczenia wraz z Nim progu śmierci. On Arcykapłan i Baranek jest naszą jedyną drogą do zbawienia, do odnowienia naszej ludzkiej natury.

Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 marca 2022

Nasza modlitwa o rozpoznanie woli Bożej i błogosławieństwo w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Jana Marszałka odbywała się od wielu miesięcy w cieniu pandemii. Teraz doszło nowe strapienie, które nas bardzo niepokoi. Jest to rosyjska inwazja na Ukrainę. Ta wojna niesie również zagrożenie dla nas. Wszystko to wybrzmiewało w naszej modlitwie 16 marca w łodygowickim kościele. Podziwialiśmy także, szczególnie wszyscy przybyli na tę celebrację, odnowioną zasłonę wielkopostną, którą my starsi pamiętamy jeszcze z lat dziecinnych i młodzieńczych.

Słowo na 16 marca 2022

Przygotowując się do kolejnej miesięcznicy proponuję refleksję nad inną charakterystyczną cechą ks. Jana Marszałka. Wszyscy dobrze pamiętamy z jakim szacunkiem odnosił się on do drugiego człowieka. Potrafił rozmawiać z dorosłymi, miał dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, a nawet z ludźmi stojącymi z dala od Kościoła. Zdenerwował się nieraz, gdy ktoś wyprowadził go z równowagi. Nie było tam jednak przekleństw i innych podobnych reakcji. Umiał wysłuchać człowieka i to zjednywało mu szacunek wielu i przyciągało do jego konfesjonału. Cecha ta była szczególnie widoczna w relacji z innymi kapłanami.

Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 lutego 2022

        Dziękujemy Panu Bogu, że nasze miesięcznice mają coraz większy zasięg. Dobrem trzeba się bowiem dzielić, a my pragniemy dzielić się tym, co otrzymaliśmy od Pana Boga przez pośrednictwo ks. Jana Marszałka. Dzisiaj to dzięki księdzu Profesorowi Tadeuszowi są z nami przedstawiciele Akcji Katolickiej diecezji Bielsko-Żywieckiej wraz z Zarządem. Piękne jest także to, że temat ks. Jana Marszałka został wprowadzony do ich programu formacyjnego "Szkoły Świętości".

Grób ks. prałata Franciszka Gołby

Słowo na 16 lutego 2022

Zbliża się kolejna miesięcznica, która jednoczy nas na modlitwie o rozpoznanie woli Bożej w sprawie sługi Bożego ks. Jana Marszałka i o błogosławieństwo Boże w procesie beatyfikacyjnym. Wiemy już wszyscy, że w styczniu ks. bp Roman Pindel otrzymał ze Stolicy Apostolskiej pozwolenie na otwarcie procesu, zgodnie z wymogami Prawa Kanonicznego. Tym samym można już używać w stosunku do ks. Jana tytułu „sługa Boży”. Otrzymaliśmy w ten sposób kolejny znak, że należy kontynuować rozpoczęty wysiłek zbierania dokumentów i poznawania bliżej osoby ks. Prałata. Właśnie w tym duchu proponuję spojrzenie na kolejny ciekawy fakt z jego życia.

Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 stycznia 2022

Miesięcznice w roku 2022 rozpoczęliśmy w niedzielę 16 stycznia o godzinie 17.00. To czas, kiedy żyjemy jeszcze tajemnicą Bożego Narodzenia, choć sam okres bożonarodzeniowy już się skończył oficjalnie. Ewangelia przywołała nam jeszcze Objawienie Pańskie, gdyż cud w Kanie Galilejskiej związany jest z tą właśnie uroczystością. Nasz organista, umiejętnie dobranymi pieśniami (Mesyjasz przyszedł), pomógł zgłębiać główną myśl tej perykopy ewangelijnej.

Duszpasterz z Podbeskidzia w drodze na ołtarze

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że 19 stycznia 2022 roku na ręce ks. Biskupa Romana Pindla dotarł list z informacją, że Stolica Apostolska nie sprzeciwia się otwarciu procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego ks. Prałata Jana Marszałka.