Sprawozdanie z miesięcznicy z 19 kwietnia 2022

Jak już pisałem w zaproszeniu, naszą miesięcznicę z 16 kwietnia musieliśmy przenieść na wtorek 19 kwietnia, gdyż wypadła ona w Wielką Sobotę. Tak zatem spotkaliśmy się na modlitwie w pełnym klimacie wielkanocnym. W tym dniu Kościół wkładał w nasze usta słowa modlitwy: Wysłuchaj nas, Wszechmogący Boże, i przygotuj do wiecznego szczęścia serca Twoich wiernych, którym udzieliłeś wielkiej łaski chrztu świętego. Jesteśmy przekonani, że takim szczęściem cieszy się już Sługa Boży ks. Jan Marszałek.

Modlitwie przewodniczył ks. dr Czesław Chrząszcz, historyk i notariusz w Kurii biskupiej w Bielsku. Bliski współpracownik ks. Bpa Romana. Cieszymy się z jego obecności, gdyż był w naszej parafii jako diakon sześć lat po odejściu do Domu Ojca ks. Prałata. Uformował sobie obraz naszego Sługi Bożego na podstawie bardzo żywych relacji ówczesnych świadków.

W homilii mówił o roli Eucharystii w życiu człowieka wierzącego. Miało to bezpośrednie odniesienie do Sługi Bożego, gdyż dla niego Eucharystia była rzeczywiście centrum całego życia. Od niego wszyscy uczyliśmy się wielkiej czci dla tych świętych Tajemnic. Kaznodzieja powołał się w swojej homilii także na nauczanie św. Jana Pawła II i Benedykta XVI.

Jak głęboko ks. Jan przeżywał tę wielką Tajemnicę naszej wiary warto tutaj przywołać przepiękny tekst z jego notatek, które się zachowały. Była to prawdopodobnie katecheza dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych, chociaż trudno określić rok. „Bóg jest miłością. Miłować, to znaczy oddawać się – a On daje nam duszę nieśmiertelną. (…) Miłować to znaczy stawać się podobnym - On staje się człowiekiem, by być bratem. Miłować, to znaczy być blisko, koło umiłowanego – to jest Eucharystia, Najświętszy Sakrament. Miłować, to znaczy utożsamiać się z umiłowanym – Komunia święta. Miłować, to życie oddać za umiłowanego – On Bóg umarł za nas. Miłować, to dzielić własne szczęście z umiłowanym – On daje nam niebo” (ZapiskiI, 9). Były to dla niego tak wielkie wartości, że szukał sposobu, by je odpowiednio wyrazić. Być może, że ks. Prałat cytuje w tym jakiegoś innego autora, ale przepisanie tego tekstu i przekazanie wiernym jest znakiem wielkiego zachwytu tego kapłana, wobec Tajemnicy Eucharystii. Dziękujemy ks. Czesławowi za poruszenie tego tematu.

Przy ołtarzu zgromadziło się także kilku kapłanów. Ks. inf. Władysław Fidelus, ks. prałat Józef Niedźwiedzki, ks. Adam Bożek, ks. dr Tadeusz Mrowiec, proboszcz ks. prałat Józef Zajda oraz postulator.

W przygotowaniach do otwarcia procesu prace postępują naprzód, choć nie zawsze jest to spektakularnie widoczne. Ks. Józef Niedźwiedzki dopracował drugą część odnalezionych niedawno notatek ks. Marszałka i dokonał jeszcze korekty części pierwszej. Po opracowaniu redakcyjnym powrócą one na stół teologów oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej ks. Marszałka. W najbliższym czasie spodziewamy się opublikowania dekretu ks. bpa Romana w sprawie otwarcia procesu beatyfikacyjnego.

Trzeba nam trwać w modlitwie, abyśmy potrafili rozpoznawać cuda Bożej łaski, które dzieją się także za pośrednictwem Sługi Bożego ks. Jana Marszałka.

ks. Stanisław Mieszczak SCJ

postulator