Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 stycznia 2024

Pierwsza nasza miesięcznica w roku 2024 odbyła się jeszcze w klimacie bożonarodzeniowym, przy choinkach w kościele i przy szopce. A szopka w Łodygowicach nawiązuje do wielkich jubileuszy w naszej parafii, bo scena Bożego Narodzenia jest umieszczona właśnie w symbolicznym drewnianym kościele.

Mszy Świętej przewodniczył ks. dr Tadeusz Mrowiec, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Dudek SCJ, promotor sprawiedliwości w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Jana Marszałka. Przedstawił rolę Trybunału Postulacyjnego w ocenie dokumentów i faktów z życia kandydata na ołtarze. Bardzo cenne było jasne przedstawienie całej skomplikowanej procedury.

Słowo na 16 stycznia 2024

Nowy rok rozpoczęliśmy uroczystością Matki Bożej, bo to Ona przynosi nam Zbawiciela, Księcia pokoju i nową nadzieję na przyszłość. Zapytajmy zatem jak rozumiał obecność Matki Najświętszej w swoim życiu Sługa Boży ks. Jan Marszałek.

Miłości do Matki Bożej ks. Jan uczył się już od dzieciństwa. W kościele parafialnym w rodzinnym Krzeczowie, który miał za patrona św. Wojciecha, w głównym ołtarzu znajduje się także obraz Matki Bożej. Jest on w stylu obrazu Matki Bożej z bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie (Salus populi romani). W Krzeczowie czczono ją jako Matkę Bożą Szkaplerzną. Przypomina o tym także szkaplerz, zawieszony z boku, na ramie obrazu.

Boże Narodzenie 2023

+ Boże Narodzenie 2023

Światło zabłysło dzisiaj nad nami

bo Chrystus nam się narodził!

Jego Królestwu nie będzie końca!

Sługa Boży ks. Jan Marszałek uczył nas, że Boże Narodzenie wciąż trwa. Chrystus przychodzi do nas każdego dnia poprzez łaskę sakramentów świętych. Chrystus rodzi się w każdym, kto Go przyjmuje. Gdy przyjmujemy Go z otwartym sercem nasza dusza jest dla Niego daleko milszym miejscem niż żłóbek w stajence. Przyjmijmy Go zatem w naszym sercu przez wyciszenie, słuchanie słowa Bożego i dostrzeżenie drugiego człowieka obok nas. Wtedy stanie się cud.

Życzę każdemu głębokiego i owocnego przeżycia prawdziwego Bożego Narodzenia, o którym mówił Sługa Boży
ks. Jan Marszałek.

 

 ks. Stanisław Mieszczak SCJ
postulator

Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 grudnia 2023

Bardzo dziękuję księdzu Jackowi Furtakowi za przybycie i przewodniczenie naszej modlitwie, chociaż dla proboszcza dużej parafii jest to czas bardzo trudny. Cieszę się, że podkreślił ważną cechę w postawie św. Jana Chrzciciela, jaką była jego świadomość pokornego zwiastuna obecności Zbawiciela. To Chrystus Mesjasz miał być na pierwszym miejscu. Rzeczywiście, odniesienie tej postawy do Sługi Bożego ks. Jana Marszałka jest również bardzo uzasadnione. Nie na darmo w rozpoczętym procesie beatyfikacyjnym określamy go: „Kapłan mądrej wierności”. Ta jego mądrość i wierność pozwoliły mu dobrze spełniać posługę kapłana do końca.

Słowo na 16 grudnia 2023

Kontynuujemy nadal refleksję nad ważnymi aspektami nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa, które znajdujemy w pismach Sługi Bożego ks. Jana Marszałka. Często pojawia się tam temat Królestwa Bożego – Królestwa Najświętszego Serca Pana Jezusa. Warto zobaczyć w jaki sposób nasz ks. Jan poucza o tym darze dla człowieka i dla społeczeństwa.

Otwarcie Trybunału Postulacyjnego
Featured

Otwarcie Trybunału Postulacyjnego

W święto świętego Andrzeja Apostoła w kaplicy Kurii W Bielsku-Białej dokonano nowego aktu na drodze do beatyfikacji Sługi Bożego księdza Jana Marszałka. O godzinie 11:00 zebrali się w kaplicy duchowni i świeccy z parafii Łodygowice, Bachowice, Krzeczów ze swoimi duszpasterzami i inni, którzy chcieli uczestniczyć w tym wydarzeniu. Byli obecni także niektórzy księża rodacy z Łodygowic. Oczywiście nie mogło zabraknąć księdza prałata Józefa Niedźwieckiego, który przez ostatnie lata życia i posługi księdza prałata Jana Marszałka był najpierw jego wikariuszem, a potem następcą jako proboszcz parafii Łodygowice. Przede wszystkim jednak był blisko ks. Marszałka w jego chorobie i przejściu z tego świata do domu Ojca.

Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 listopada 2023 roku

Listopadowa modlitwa o błogosławieństwo Boże w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Jana Marszałka tradycyjnie jest już u nas związana z modlitwą za zmarłych kapłanów, z którymi nasza wspólnota była związana. Są to zatem nasi rodacy oraz kapłani, którzy pracowali wśród nas. W tym roku to wspomnienie staje się jeszcze bardziej wymowne, bo wiąże się z jubileuszem naszej parafii, a jubileusz to także wspomnienie z wiarą tego, co otrzymaliśmy od Pana. Zatem nasza wdzięczność przed Bogiem za bliskich nam kapłanów, staje się także prośbą o łaskę lepszego rozpoznania świętości naszego Sługi Bożego. Okazuje się, że nie jest to takie proste i o tę łaskę trzeba pokornie prosić.

Słowo na 16 listopada 2023

Słowo na 16 listopada 2023

Jak co roku w listopadzie zanurzamy się w klimacie wspominania naszych bliskich zmarłych. I chociaż dla niektórych jest to jedynie nostalgia za tym co było, dla nas ludzi wiary to coraz głębsze odkrywanie wspaniałej rzeczywistości wspólnoty, która przekracza próg śmierci i buduje się na fundamencie wiary, nadziei i miłości. Jest to wspólnota między nami i zmarłymi. To wspaniała rzeczywistość obcowania świętych, czyli dzielenia się dobrami duchowymi między tymi, którzy przynależą do Chrystusa. Zgłębiając tę tajemnicę wróćmy jeszcze raz do nauczania Sługi Bożego księdza Jana Marszałka.

Featured

proces kononiczny

W Imię Boże rozpoczynamy nowy etap w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Jana Marszałka. Ksiądz Biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji Bielsko-Żywieckiej, wyznaczył datę oficjalnego otwarcia procesu kanonicznego na dzień 30 listopada 2023 roku, w święto św. Andrzeja Apostoła. Akt ten odbędzie się w kaplicy w Kurii, przy ul. Żeromskiego w Bielsku Białej.
Oto kolejny motyw do wzmożenia naszych duchowych wysiłków w rozpoznaniu woli Bożej w drodze do beatyfikacji Sługi Bożego. Niech Pan umacnia nas w tym dziele.

Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 października 2023

Nasza październikowa miesięcznica została związana oczywiście z modlitwą do Matki Bożej Różańcowej. Zaczęliśmy o godzinie 17.00 właśnie różańcem. Pamiętamy jak wielkie znaczenie miał on życiu Sługi Bożego. On nie tylko uczył nas jego odmawiania, ale przede wszystkim dawał przykład umiłowania tej modlitwy. Tak więc odmawiając różaniec polecaliśmy także intencję o rozpoznanie woli Bożej w sprawie ks. Marszałka. Potem rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem ks. kanonika Jana Kieresa, proboszcza z parafii św. Brata Alberta w Bielsku-Białej. To on budował tę parafię od roku 1990, czyli tworzył najpierw wspólnotę i wraz z nią podjęli trud budowania kościoła. A kościół jest piękny. Serdecznie dziękuję za podjęcie się tej posługi dzisiaj. Ks. Jan Kieres przybył do Łodygowic jako neoprezbiter w 1975 roku i przez trzy lata był u nas wikariuszem przy księdzu Prałacie Janie, do 1978 roku.