https://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/rozpoczecie-procesu-beatyfikacyjnego-ks-jana-marszalka/
Featured

Otwarcie Trybunału Postulacyjnego

 

Kilka słów o otwarciu Trybunału Postulacyjnego

w sprawie Sługi Bożego ks. Jana Marszałka

Bielsko-Biała 30 listopada 2023

 

W święto świętego Andrzeja Apostoła w kaplicy Kurii W Bielsku-Białej dokonano nowego aktu na drodze do beatyfikacji Sługi Bożego księdza Jana Marszałka. O godzinie 11:00 zebrali się w kaplicy duchowni i świeccy z parafii Łodygowice, Bachowice, Krzeczów ze swoimi duszpasterzami i inni, którzy chcieli uczestniczyć w tym wydarzeniu. Byli obecni także niektórzy księża rodacy z Łodygowic. Oczywiście nie mogło zabraknąć księdza prałata Józefa Niedźwieckiego, który przez ostatnie lata życia i posługi księdza prałata Jana Marszałka był najpierw jego wikariuszem, a potem następcą jako proboszcz parafii Łodygowice. Przede wszystkim jednak był blisko ks. Marszałka w jego chorobie i przejściu z tego świata do domu Ojca.

Na stoliku przed ołtarzem, przykrytym zielonym suknem, przygotowano część zebranych dokumentów na obecnym etapie procesu oraz dokumentację związaną otwarciem Trybunału, które zostaną podpisane w odpowiednim momencie. Na stoliku prezydencjalnym znalazł się drewniany krzyż z relikwiami, który był na biurku ks. Jana Marszałka oraz potem na stole, przy którym odprawiał Mszę Świętą w pokoju w czasie swojej choroby.

Ksiądz Biskup ordynariusz Roman Pindel rozpoczął ten ważny akt od modlitwy. Krótko przedstawił też to co zostało zrobione dotychczas w tej sprawie i ogłosił wolę otwarcia prac Trybunału Postulacyjnego. Przyjęto także z uwagą słowo Boże, przeczytane przez łodygowianina z księgi proroka Ezechiela (Ez 34,11-16), o roli pasterza we wspólnocie wierzących. Pan Bóg przypomina przez proroka, że sam troszczy się o swój lud i posyła mu odpowiednich pasterzy. Takim właśnie był ks. Jan.

Następna część tego ważnego wydarzenia miała charakter raczej czysto prawny. Poproszono postulatora, aby przedstawił sylwetkę księdza Jana Marszałka. Na końcu swojego wystąpienia poprosił on o otwarcie Trybunału i kontynuowanie prac związanych z procesem. Postulator wyraził także swoje głębokie przekonanie o świętości księdza Jana Marszałka i poprosił, by jego opinia, sformułowana na podstawie własnego doświadczenia i zebranych dokumentów oraz potem uzupełniona zeznaniami świadków, została zweryfikowana pod względem teologicznym i prawnym. W formie opracowanego dokumentu zostanie ona przekazana dalej do Stolicy Apostolskiej, po zakończeniu procesu na szczeblu diecezjalnym.

Ustanowienie Trybunału polegało na oficjalnym przedstawieniu osób, które mają pełnić odpowiednie zadania w tym zespole i na złożeniu przez nich publicznej przysięgi. Pierwszy przysięgę składał sam ksiądz Biskup, jako główny promotor całego procesu. Następnie jego delegat ksiądz doktor Marcin Krzemień, pracownik sądu biskupiego przy Kurii w Bielsku-Białej. Następnie przysięgę składał promotor sprawiedliwości, który ma zadbać o szczegóły prawne całego postępowania. Jest nim sercanin ksiądz Krzysztof Dudek, również pracownik sądu biskupiego ale w Olsztynie. Trzecia osoba w Trybunale to notariusz. Jest nim ksiądz Tomasz Karpeta, również pracownik sądu biskupiego w Bielsku-Białej. Wszyscy oni zobowiązali się wypełnić wiernie i uczciwie swoją posługę. Przysięgę złożył także postulator i ponownie zobowiązał się do solidnego wypełnienia obowiązków, które zostały mu powierzone przy jego nominacji.

Zadaniem ustanowionego Trybunału jest przesłuchanie świadków, którzy zostali przedstawieni przez postulatora. Oczywiście, w trakcie procesu mogą się pojawić także nazwiska nowych świadków, którzy zostaną jeszcze wskazani przez przesłuchiwanych.

Całość ceremonii została zakończona uroczystym odmówieniem modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana, odmawianej często od wielu lat nie tylko w naszej parafii oraz Ojcze nasz. Z błogosławieństwem ks. Biskupa zostaliśmy posłani do dalszej pracy. Tak został otwarty oficjalnie proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Jana Marszałka.

Prośmy Pana, aby umacniał swoją łaską wszystkich, którzy pracują przy procesie. Niech Pan błogosławi także wspólnotom parafialnym, zainteresowanym sprawą beatyfikacji Sługi Bożego księdza Jana Marszałka i trwają w modlitwie o rozpoznanie woli Bożej. Proces beatyfikacyjny pozwala bowiem dostrzec ile dobra spłynęło na wspólnotę Kościoła przez kapłańską posługę i gorliwe chrześcijańskie życie naszego Sługi Bożego. A będąc wdzięczni Panu Bogu stajemy się równocześnie otwarci na przyjęcie dalszej łaski od Niego.

 

ks. Stanisław Mieszczak SCJ
postulator

 

Modlitwa z Mszału, którą ks. Biskup odmówił w czasie liturgii słowa, na rozpoczęcie uroczystości

Boże, Ty w nieskończonej mądrości postanowiłeś na cały świat rozszerzyć królestwo Chrystusa i wszystkich ludzi uczynić uczestnikami odkupienia, * spraw, aby Twój Kościół był dla wszystkich znakiem zbawienia, głosząc i urzeczywistniając tajemnicę Twojej miłości ku ludziom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Zdjęcia pochodzą z artykułu o rozpoczęciu procesu postulacyjnego strony Diecezji Bielsko-Żywieckiej