Featured

Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 marca 2024

Czas Wielkiego Postu angażuje nas wszystkich w różnych wymiarach. Nasza wspólna modlitwa o rozpoznanie woli Bożej i beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Marszałka zbiegła się z początkiem rekolekcji w parafii. To dlatego ks. proboszcz poprosił rekolekcjonistę, sercanina ks. Czesława Blocha, by wygłosił słowo Boże. Kaznodzieja podjął temat świętości, który wpisuje się dokładnie w nasze zadania wielkopostne. Ukazał, jak świętość jest potrzebna w naszym życiu osobistym, ale także w naszych wspólnotach. Wiąże się ona nieodłącznie z naśladowaniem Chrystusa Pana i to często na drodze cierpienia i krzyża. Jest potrzebna, bo jest to właściwy wymiar życia i rozwoju każdego człowieka.

Ks. Czesław Bloch od pięćdziesięciu lat głosi misje i rekolekcje w różnych parafiach w Polsce i w Czechach. Przez wiele lat prowadził jedną z grup pielgrzymki radomskiej do Częstochowy i zajmował się duszpasterstwem powołań. Dzisiaj mieszka i pracuje w niedalekiej Jasienicy.

Ze względu na nasze wielkopostne zaangażowania przy ołtarzu byli tym razem jedynie ks. Czesław i ks. Proboszcz. Inni łączyli się duchowo ze wspólnotą w Łodygowicach.

Prace trybunału postępują w dobrym tempie. Są to przede wszystkim przesłuchania świadków i porządkowanie dokumentacji historycznej. Przy tej okazji odkrywamy wiele szczegółów z życia ks. Jana, które świadczą o jego wierności Chrystusowi i Kościołowi. Wspierajmy wszyscy modlitwą te prace. Jeszcze raz proszę gorąco – jeśli zwrócą się do Was z prośbą o świadectwo w trybunale w Kurii, odpowiedzcie pozytywnie i pomóżcie w tym dziele.

Ciągle też trwają dalsze poszukiwania w archiwach IPN i w innych, szczególnie po to, aby właściwie udokumentować kontekst życia i posługi naszego Sługi Bożego. Również te prace obejmijcie wsparciem modlitewnym.

Trwajmy w modlitwie razem w tej ważnej sprawie.

W Sercu Jezusa

Ks. Stanisław Mieszczak SCJ

Postulator.