Boże Narodzenie 2023

+ Boże Narodzenie 2023

Światło zabłysło dzisiaj nad nami

bo Chrystus nam się narodził!

Jego Królestwu nie będzie końca!

Sługa Boży ks. Jan Marszałek uczył nas, że Boże Narodzenie wciąż trwa. Chrystus przychodzi do nas każdego dnia poprzez łaskę sakramentów świętych. Chrystus rodzi się w każdym, kto Go przyjmuje. Gdy przyjmujemy Go z otwartym sercem nasza dusza jest dla Niego daleko milszym miejscem niż żłóbek w stajence. Przyjmijmy Go zatem w naszym sercu przez wyciszenie, słuchanie słowa Bożego i dostrzeżenie drugiego człowieka obok nas. Wtedy stanie się cud.

Życzę każdemu głębokiego i owocnego przeżycia prawdziwego Bożego Narodzenia, o którym mówił Sługa Boży
ks. Jan Marszałek.

 

 ks. Stanisław Mieszczak SCJ
postulator