Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 listopada 2023 roku

Listopadowa modlitwa o błogosławieństwo Boże w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Jana Marszałka tradycyjnie jest już u nas związana z modlitwą za zmarłych kapłanów, z którymi nasza wspólnota była związana. Są to zatem nasi rodacy oraz kapłani, którzy pracowali wśród nas. W tym roku to wspomnienie staje się jeszcze bardziej wymowne, bo wiąże się z jubileuszem naszej parafii, a jubileusz to także wspomnienie z wiarą tego, co otrzymaliśmy od Pana. Zatem nasza wdzięczność przed Bogiem za bliskich nam kapłanów, staje się także prośbą o łaskę lepszego rozpoznania świętości naszego Sługi Bożego. Okazuje się, że nie jest to takie proste i o tę łaskę trzeba pokornie prosić.

Naszej modlitwie przewodniczył tym razem ks. kan. Wojciech Guzik, który był w Łodygowicach wikariuszem w latach 1985 - 1987. Jak sam wspomniał, było to w czasie, gdy ks. Prałat był już chory i mieszkał na piętrze starej plebanii. Mieli więc z wikarym wspólną łazienkę i korytarz. Dziękuję ks. Wojciechowi za podkreślenie duchowej roli kapłana, a także za refleksję o mądrości Bożej. Ona tak łatwo przywołuje nam obraz ks. Jana. Dla nas to zawsze jest „Kapłan mądrej wierności”. Takie hasło nadaliśmy całemu procesowi beatyfikacyjnemu. Ks. Jan Marszałek wyróżniał się mądrą wiernością Bogu, Kościołowi i człowiekowi. A prawdziwa mądrość jest zawsze darem Bożym i przejawem prawdziwej świętości.

Ks. Wojciech jest obecnie proboszczem w Woli Batorskiej, koło Niepołomic. Jest to oczywiście Archidiecezja Krakowska. Ponieważ został obecnie bez wikariusza, dlatego jest mu trudno wyjechać, ale tym razem udało się posłużyć w Łodygowicach w sprawie ks. Marszałka.

Przy ołtarzu stanęli jeszcze ks. prałat Józef Niedźwiedzki, ks. proboszcz Józef Zajda i ks. Postulator. Obecne były także siostry zakonne, nasze rodaczki: s. Elwira i s. Angelika. Listopadowa pogoda nie ułatwiała przyjścia do kościoła, dlatego tym bardziej trzeba docenić wierność członków Akcji Katolickiej naszej parafii, którzy byli obecni jak zwykle ze sztandarem i zaznaczyli się w posłudze liturgicznej.

Stajemy obecnie wobec nowego wyzwania, związanego z procesem beatyfikacyjnym. W święto św. Andrzeja Apostoła, 30 listopada o godzinie 11.00 w kaplicy Kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej odbędzie się pierwsza i publiczna sesja Trybunału Postulacyjnego w sprawie Sługi Bożego ks. prałata Jana Marszałka. Chociaż kaplica nie jest duża, to jednak liczymy na obecność przedstawicieli naszej parafii w tym ważnym momencie. Zapewnili mnie także o swej obecności duszpasterze z Bachowic i z Krzeczowa. Chociaż sesja Trybunału ma charakter prawny, to jednak jest także związana ze wspólną modlitwą i przewodniczy jej Ksiądz Biskup Roman Pindel.

Niezależnie od prac Trybunału nie ustaje nasze zadanie odkrywania i pogłębiania świadomości wielkiego daru Bożego, jakim jest obecność w naszym życiu ks. Jana. Nie chcemy ograniczać się jedynie do podkreślania jego zasług. Są one wielkie nie tylko dla naszej wspólnoty parafialnej i dla wielu z nas osobiście. My chcemy coraz bardziej odkrywać troskę samego Pana Boga o naszą wspólnotę i o każdego z nas, wspominając dawną posługę duszpasterską ks. Jana i ciesząc się, że wspiera nas ciągle duchowo i dzisiaj. Przejawem tej świadomości są prośby składane do puszki przy ołtarzu Matki Bożej Różańcowej, podziękowania za otrzymane łaski. To znajduje dopełnienie w naszej wspólnej modlitwie każdego 16 dnia miesiąca. W ten sposób mamy nadzieję wyprosić także ten wyjątkowy znak ze strony Pana Boga, którym jest cud. Będzie on potrzebny na dalszym etapie procesu. Widzimy jednak, że musi się zmienić nasz sposób patrzenia na osobę Sługi Bożego.

Wymownym przejawem troski o to nasze wspólne dzieło są ofiary składane na konto postulacyjne. Przybywa ich ciągle w puszkach przy kościele oraz na koncie bankowym. Wielu ofiarodawców pragnie pozostać anonimowymi. Moje podziękowanie wiąże się z radosnym przekonaniem, że to dzieło bliskie tak wielu w naszej parafii, wielu kapłanom rodakom i dawnym wikariuszom oraz wielu innym wiernym, pragnącym się w nie włączyć.

Niech Bóg będzie uwielbiony za okazywanie nam tyle dobra, które uświadamiamy sobie szczególnie w dniach naszego Jubileuszu.