Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 grudnia 2023

Bardzo dziękuję księdzu Jackowi Furtakowi za przybycie i przewodniczenie naszej modlitwie, chociaż dla proboszcza dużej parafii jest to czas bardzo trudny. Cieszę się, że podkreślił ważną cechę w postawie św. Jana Chrzciciela, jaką była jego świadomość pokornego zwiastuna obecności Zbawiciela. To Chrystus Mesjasz miał być na pierwszym miejscu. Rzeczywiście, odniesienie tej postawy do Sługi Bożego ks. Jana Marszałka jest również bardzo uzasadnione. Nie na darmo w rozpoczętym procesie beatyfikacyjnym określamy go: „Kapłan mądrej wierności”. Ta jego mądrość i wierność pozwoliły mu dobrze spełniać posługę kapłana do końca.

Dziękuję również za obecność ks. prałatowi Józefowi Niedźwiedzkiemu i ks. profesorowi i rektorowi Antoniemu Świerczkowi. Przy ołtarzu modlił się z nami także wikariusz w Łodygowicach ks. Dariusz Byrdy.

Jak wszystkim wiadomo, 30 listopada ks. bp Roman Pindel powołał trybunał postulacyjny do prowadzenia sprawy Sługi Bożego ks. Jana Marszałka. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na tę uroczystość do kaplicy w Kurii Biskupiej w Bielsku-Białej. Najliczniejsza była delegacja z naszej parafii w Łodygowicach, wraz z ks. proboszczem Józefem Zajdą, panem organistą Radosławem Pietrzykiem, naszym oddziałem Akcji Katolickiej oraz panem Stanisławem Kucharczykiem, wicestarostą powiatu żywieckiego. Do tego kilku kapłanów rodaków. Była także delegacja z parafii Bachowice, wraz z ks. proboszczem Jerzym Skórkiewiczem. Z rodzinnej parafii ks. Marszałka, z Krzeczowa, był ks. Antoni Płaczek, emerytowany proboszcz, oraz delegacja z rodziny ks. Marszałka. Był także obecny ks. Józef Święcicki, obecnie emeryt, oraz ks. Józef Niedźwiedzki, ważny świadek w sprawie ks. Jana. Kaplica była wypełniona i to było także ważne świadectwo naszego przywiązania do ks. Jana Marszałka. Trybunał zatem rozpoczął pracę.

Ponieważ proces beatyfikacyjny jest prowadzony przez biskupa diecezji, dlatego powołuje on swojego delegata do prowadzenia tej sprawy w trybunale. Delegatem ks. bpa jest ks. dr Marcin Krzemień, a notariuszem ks. dr Tomasz Karpeta. Obydwaj na co dzień są pracownikami sądu biskupiego w Bielsku-Białej. Promotorem sprawiedliwości jest ks. Krzysztof Dudek, sercanin podobnie jak ja, który pracuje w sądzie biskupim w Olsztynie. Ja dalej pozostaję postulatorem. Składaliśmy wszyscy przysięgę, że będziemy realizować naszą pracę uczciwie i zgodnie z wymogami Kościoła.

Trybunał będzie powoływał świadków, aby przesłuchać ich w sprawie postawy moralnej, postawy kapłańskiej i relacji z innymi ks. Marszałka. Ponieważ wielu z naszej parafii zgłosiło się samych na świadków, innych ja zasugerowałem trybunałowi, dlatego trybunał będzie się zwracał do poszczególnych osób, prosząc o odpowiedzi na konkretne pytania. Oczywiście, każdy jest wolny by odpowiadać w tej sprawie. Jednak dla nas wierzących jest to także okazja do wyrażenia Panu Bogu wdzięczności za duchowy dar, jaki ks. Marszałek, wiedziony mocą Ducha Świętego, pozostawił w naszej wspólnocie. Chociaż przesłuchania w trybunale postulacyjnym są podobne do przesłuchań w innych sądach, to jednak tutaj mamy świadomość troskliwego odkrywania Bożych spraw. Niech Pan wspomaga nas w tym dziele.

Przy tej okazji dziękuję wszystkim, którzy troszczą się o grób kapłanów na cmentarzu w Łodygowicach, w którym złożone są także doczesne szczątki Sługi Bożego. Świeże kwiaty i świecące lampki są  widocznym znakiem, że chodzimy do niego prosząc o wstawiennictwo u Boga. Podobnym znakiem są nasze prośby oraz podziękowania, składane do skrzynki na ołtarzu Matki Bożej Różańcowej. Kolejnym ważnym znakiem naszego wspierania dzieła procesu beatyfikacyjnego są ofiary składane do puszek przy kościele i przesyłane na konto. Niech Pan wynagrodzi Wam te ofiary.

Z pamięcią w modlitwie

ks. Stanisław Mieszczak SCJ
postulator