Podsumowanie miesięcznicy z 16 lutego 2021

Nasza miesięcznica w lutym odbyła się we wtorek przed Środą Popielcową. W parafii odbywało się wtedy Czterdziestogodzinne nabożeństwo. Obostrzenia związane z pandemią zostały nieco poluzowane, choć wszyscy zachowaliśmy podstawowe zasady obowiązującego reżimu.

Ewangelia w tym dniu (Mk 8, 14-21) opisywała, jak Pan Jezus skarcił Apostołów za brak zaufania wobec Niego. Widzieli wiele cudów dokonywanych przez Mistrza, między innymi cuda rozmnożenia chleba, a nie potrafili jeszcze zrozumieć Jego misji. Zamiast zwrócić się do Niego o pomoc w trudnościach, w których się znaleźli, szukali własnych nieudolnych rozwiązań. Warto te wyrzuty Pana Jezusa odnieść w jakimś sensie i do nas. Pan Bóg wiele zdziałał poprzez ks. Marszałka, szczególnie w naszej parafii, więc starajmy się rozpoznać wartość tych darów, a szczególnie wielki dar obecności tego wspaniałego człowieka pośród nas. Wyrazem naszej wdzięczności dla Pana Boga będzie pielęgnowanie pamięci o naszym duszpasterzu i odwoływanie się do jego pośrednictwa przed Bogiem w różnych naszych trudnościach. Łaskę Bożą trzeba rozpoznać, przyjąć i być za nią wdzięcznym.

Modlitwie przewodniczył tym razem nasz rodak ks. Stanisław Wójcik, proboszcz z parafii na Złotych Łanach w Bielsku Białej. Kontynuował myśl, którą podjął już w styczniu 2019 roku, o nabożeństwie ks. Jana Marszałka do św. Józefa. Dobra i życzliwa twarz ks. Prałata, cała jego postawa, w dużej mierze odzwierciedlała te cechy św. Józefa, o których mówił ksiądz kaznodzieja. Dziękujemy mu za tę oryginalną myśl.

Przy ołtarzu byli także ks. Józef Niedźwiedzki i ks. Jacek Furtak. Obydwaj musieli przejechać sporo kilometrów, aby dołączyć do nas. Oczywiście modlili się z nami ks. proboszcz Józef Zajda i wikariusz ks. Janusz Ponc. Może nie będzie nietaktem wyrazić im wdzięczność za to. Przecież oni tutaj na miejscu podtrzymują żywą pamięć o ks. Janie. Uczestnikiem tej modlitwy był także postulator i daje świadectwo o tym co się działo. Dziękujemy także członkom Akcji Katolickiej, którzy wiernie podtrzymują płomień pamięci o ks. Marszałku, pomagają w animacji liturgii tych dni i troszczą się o grób. Dziękuję także siostrom zakonnym, które ciągle mnie zapewniają, że w godzinie naszej modlitwy w Łodygowicach także one modlą się w swoich wspólnotach.

Bardzo radosną nowiną w sprawie przygotowań do procesu była wiadomość, że w piątek 19 lutego, będziemy mieli w rękach książkę „Ks. Jan Marszałek – człowiek mądrej wierności” pod redakcją ks. prof. Antoniego Świerczka. Koszty publikacji zostały pokryte z ofiar składanych do puszek, więc nie będziemy wyznaczać ceny. Prosimy jednak o dobrowolne ofiary, by dalej pomnażać to, co już zostało przeznaczone na proces. Koszt jednego egzemplarza wynosi około 20 złotych.

Drugą radosną nowiną jest informacja, że zakończyli swoją pracę teologowie cenzorzy pism ks. Marszałka. Oczywiście, opinie są one absolutnie pozytywne i dlatego możemy dalej postępować w kierunku rozpoczęcia procesu. Ksiądz Biskup Roman, planuje również przedstawić sprawę na najbliższym posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski. Prośmy Boga, aby znowu pandemia nie pokrzyżowała planów w tym względzie.

Niech duchowa obecność ks. Jana pośród nas pomaga podejmować odważnie w tym czasie Wielkiego Postu dzieła miłości bliźniego, bo one zakrywają naszego grzechy i zmieniają oblicze społeczności w której żyjemy.

Pozdrawiam wszystkich i liczę na Waszą obecność w marcu.

 ks. Stanisław Mieszczak SCJ

postulator