Słowo na 16 grudnia 2020 roku

Adwentowe oczekiwanie na Zbawiciela wymaga nieustannie weryfikacji, bo tak łatwo poddajemy się pragnieniom i tęsknotom bardzo przyziemnym, które odciągają nas od tego co istotne. Podoba nam się śnieg na Święta, „magia” Świąt, podarki świąteczne, a Zbawiciel pozostaje niemal niezauważony. Wielkie pragnienie, by ustała wreszcie pandemia, również zajmuje nasze serce, szczególnie wobec tak wielkiej ilości ofiar u nas i na całym świecie. I właśnie w tej sytuacji trzeba nam widzieć Zbawiciela jako niebieskiego Lekarza, jako tego, który przychodzi aby nas wspomóc, bo sami nie uporządkujemy naszego życia. Nie możemy pozostać jedynie w kręgu naszych obaw, niepokojów i bólu.

Bardzo głębokie rozumienie oczekiwania na Zbawiciela miał ks. Jan Marszałek. Widzimy to na przykład w kazaniu, które wygłosił na rozpoczęcie swojej posługi duszpasterskiej w Białym Kościele w 1953 roku. Było na Pasterce. Oto jego słowa:

Staję przed Wami jako nowy Wasz duszpasterz z pewnym lękiem, bo zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności jaka mnie czeka przed Bogiem i sumieniem i Maryją i ludźmi, za dusze ich. Staję z ufnością w pomoc u Bożego Serca i Niepokalanego Serca Matki Najświętszej oraz w ufności w Waszą dobrą wolę. Dzisiaj trudności opuszczają ziemię, słychać Chwała na wysokości Bogu a na ziemi Pokój ludziom dobrej woli”.

To przekonanie, że „dzisiaj trudności opuszczają ziemię”, kiedy Zbawiciel przychodzi do nas w Tajemnicy Bożego Narodzenia, jest wołaniem człowieka, który doświadczył krzywdy i cierpienia, ale wiedział co znaczy zaufać Chrystusowi Panu. Jest ono wyrazem głębokiej wiary ks. Jana i przekonania, jak bardzo człowiekowi jest potrzebny Zbawiciel.

Miesiąc grudzień w życiu ks. Prałata zaznaczył się trzema charakterystycznymi wydarzeniami. 23 grudnia 1953 roku otrzymał skierowanie do pracy duszpasterskiej w Białym Kościele i już następnego dnia, w czasie Pasterki, rozpoczyna swoją posługę, która trwała do 2 marca 1957. Dwa inne wydarzenia są wyrazem uznania dla niego ze strony władz kościelnych. Mianowicie 14 grudnia 1958 roku zostaje podniesiony do wyższej godności kanonika (kanonik RM), a 14 grudnia 1976 roku otrzymuje tytuł prałata honorowego Ojca Świętego. To świadczy, jak ceniono sobie posługę i świadectwo ks. Jana.

 

Kolejna nasza miesięcznica, w klimacie pandemii, nie pozwala nam spotkać się bezpośrednio. Zatem 16 grudnia łączmy się duchowo przy ołtarzu w Łodygowicach. Jedność duchowa jest zawsze bardzo ważna, ale w tych czasach, kiedy jesteśmy ograniczeni w naszych spotkaniach, nabiera szczególnego znaczenia. Bądźmy razem i wytrwale na modlitwie o błogosławieństwo Boże w przygotowaniach do oficjalnego rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Prałata.

Środa 16 grudnia 2020 o godzinie 17.00

  

Boże, w swojej ojcowskiej dobroci wysłuchaj nasze modlitwy i światłem Twojego Syna, który nas nawiedza, rozjaśnij ciemności naszego serca, byśmy z radością trwali na drodze, którą wyznaczał nam ks. Jan Marszałek. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 ks. Stanisław Mieszczak SCJ
postulator