Sprawozdanie z miesięcznicy 16 grudnia 2020

Spotkanie miało miejsce 16 grudnia 2019.

 

Zaproszenie 16 grudnia 2019

Spotykamy się na wspólnej modlitwie w poniedziałek, 16 grudnia 2019 o godzinie 17.00. Naszej modlitwie będzie przewodniczył ks. Tadeusz Cader CSMA. Kto nie może być z nami w kościele niech łączy się w tym czasie duchowo przez gorącą modlitwę.

Czas Adwentu przynosi nam szczególną łaskę, która napełnia serce wierzącego pragnieniem i tęsknotą za Zbawicielem. Święci umieli tę łaskę przyjąć i ukształtować całe swoje życie w tej perspektywie. Otwartość i "wyglądanie" Zbawiciela oraz Jego łaski to ważna cecha chrześcijańska. Nietrudno tę cnotę dostrzec również u naszego ks. Marszałka. W swoich zapiskach do jakiegoś kazania na Adwent podkreśla z prostotą i z przekonaniem, że człowiek różni się od innych stworzeń, bo ma umysł, świadomość, sumienie i zdolność bycia wolnym. To wszystko oznacza, że człowiek został stworzony na obraz Boży i potrzebuje obecności Boga. "Dlatego Bóg przychodzi do człowieka, bo człowiek jest obrazem i podobieństwem Boga".

Niech nasze spotkanie adwentowe wokół ks. Jana Marszałka pomoże nam pogłębić to ważne przekonanie i rozbudzi na nowo pragnienie prawdziwej obecności Boga w naszym życiu.