Życzenia Boże Narodzenie 2019

tę łaskę Zbawiciela i teraz cieszą się przebywaniem z Nim w niebie. Tam też wspierają nas swoim wstawiennictwem. Ukazują także wielkość i dobroć naszego Boga, który człowieka ograniczonego skutkami grzechu wyprowadza na wyżyny swojego istnienia, czyni go świętym.

Ile razy tę prawdę przeżywał także nasz ks. Jan Marszałek i uczył nas przeżywania prawdziwej radości Bożego Narodzenia. Dobrze wiedział, że Bóg przychodzi do człowieka codziennie w sakramentach świętych, ale doroczna Uroczystość Bożego Narodzenia pomaga nam zrozumieć i docenić prawdziwy wymiar tego Bożego zbliżenia się do człowieka grzesznego.

Niech i w tym roku, pośród tych wszystkich trudności wobec których stajemy wraz z całym Kościołem Chrystusowym, zajaśnieje nam na nowo prawda o bliskości Jedynego Zbawiciela człowieka. Z pewnością ks. Jan Marszałek będzie czuwał, byśmy dobrze przeżyli ten święty czas i przyjęli całym sercem Bożego Syna jako naszego Odkupiciela.

Wiele radości i pokoju z przeżycia tej wielkiej i radosnej Tajemnicy!

Ks. Stanisław Mieszczak SCJ

Kraków, Boże Narodzenie 2019