Wielkanocne spotkanie 16 kwietnia 2020

W drodze do beatyfikacji

 

WIELKANOCNE SPOTKANIE 16 KWIETNIA

 

Trudny czas pandemii, jaki przeżywamy obecnie, zmusił nas do wprowadzenia wielu zmian w naszym codziennym życiu i funkcjonowaniu. Ograniczenia, które musieliśmy przyjąć, to cena pewnego bezpieczeństwa, jaką dyktuje nam rozsądek. Jednak jako ludzie wierzący zwracamy się o pomoc przede wszystkim do Pana Boga. On nie odwrócił się od nas, ale pośród tych smutnych wydarzeń rozsiewa obficie ziarna dobra, które podtrzymują w nas nadzieję. Swoją troskę o nas wyraża także dając nam świętych Patronów, do których możemy się zwracać o wsparcie. Są to święci i męczennicy, którzy już w przeszłości pomagali ludziom w podobnych sytuacjach. Tradycja mówi o św. Koronie, męczennicy z II wieku, o św. Rochu, o naszym św. Andrzeju Boboli, o św. Rozalii z Palermo (XII wiek), o św. Karolu Boromeuszu (XV wiek). Szukając więc pomocy u Pana Boga w czasie obecnej pandemii i szukając wstawiennictwa naszych świętych Patronów, dlaczego w prywatnej modlitwie nie mamy się zwracać do Boga także przez wstawiennictwo naszego troskliwego duszpasterza, którym był ks. Jan Marszałek? Przecież tak bardzo ceniliśmy sobie jego spokój, który wnosił w naszą społeczność. A tego spokoju tak bardzo dzisiaj potrzebujemy.

Wspominając ks. Prałata Jana przywołujemy w miesiącu kwietniu dwa wydarzenia z jego życia. W dniu 14 kwietnia 1966 roku został on oficjalnie mianowany proboszczem. Stało się to tak późno, po 15 latach od jego przybycia do Łodygowic, ze względu na sprzeciwy władz politycznych. W 1972 roku, od 15 do 19 kwietnia w naszej parafii wizytował ks. kardynał Karol Wojtyła, pozostawiając na zakończenie w kazaniu piękne świadectwo o pracy duszpasterskiej naszego drogiego ks. Marszałka.

 

Zjednoczmy się duchowo na modlitwie we czwartek 16 kwietnia. Pewnie jak zwykle ks. Proboszcz Józef będzie sprawował Eucharystię w kościele w Łodygowicach o godzinie 18.00, a my będziemy w niej duchowo uczestniczyć. Będziemy prosić Boga o błogosławieństwo w naszych przygotowaniach do procesu beatyfikacyjnego, ale prośmy Boga, także przez wstawiennictwo ks. Jana, o pomoc w pokonaniu zła, które nas obecnie gnębi.

 

 życzenia Wielkanocne 2020