Featured

Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 maja 2024

Naszą modlitwę w 35 rocznicę przejścia Sługi Bożego ks. prałata Jana Marszałka do Domu Ojca przeżyliśmy w klimacie paschalnym wraz dziećmi, które w niedzielę przystąpiły po raz pierwszy do Stołu Pańskiego. Towarzyszyła nam także świadomość obecności Patrona tego dnia, św. Andrzeja Boboli, kapłana, męczennika i Patrona Polski. Staraliśmy się kolejny raz zobaczyć związki Sługi Bożego ks. Jana ze św. Andrzejem, który został kanonizowany już w czasie jego posługi duszpasterskiej w Skawinie, a było to wielkie wydarzenie w Rzeczypospolitej.

Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Stefan Misiniec, który był w Łodygowicach wikariuszem za czasów proboszczowania ks. Jana. W swojej homilii podkreślił wpływ tego świętego męczennika na kształtowanie patriotyzmu w naszej Ojczyźnie i jego wyjątkową gorliwość apostolską, która zaprowadziła go aż na krańce ówczesnej Rzeczypospolitej. Św. Andrzej umiał także na sposób ewangeliczny pokonać trudności w relacjach z ludnością prawosławną. I chociaż poniósł śmierć męczeńską z tego powodu, jednak dobrze zrozumiał troskę Chrystusa o jedność Kościoła. O tę jedność św. Andrzej modlił się nawet w czasie swojego męczeństwa.

Tym razem przy ołtarzu było nas więcej kapłanów: ks. prałat Józef Niedźwiedzki, który towarzyszył ks. Marszałowi w godzinie jego przejścia oraz nasi rodacy ks. kan. Jan Cendrzak, ks. kan. Jacek Furtak, ks. kan. Stanisław Wójcik. Często towarzyszy nam w modlitwie także ks. Krzysztof Dudek, promotor sprawiedliwości przy Trybunale postulacyjnym. Oczywiście, nad całością celebracji czuwał proboszcz ks. prałat Józef Zajda oraz wikariusz ks. Dariusz Byrdy. Przy ołtarzu był także ks. kan. Marek Wójcik z Niedźwiedzia, który już kolejny raz przybył wraz ks. Józefem Niedźwiedzkim. Modlitwę o beatyfikację w kościele i modlitwę przy grobie ks. Marszałka prowadził ksiądz postulator.

Wraz z całą wspólnotą w kościele modlił się z nami także pan poseł Stanisław Szwed wraz z małżonką, członek Akcji Katolickiej. Warto przypomnieć, że sprawa procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Marszałka jest częścią programu formacyjnego tej wspólnoty, co jeszcze bardziej motywuje nas w Łodygowicach do wytrwałej pracy na tym polu. Jak zwykle dziękuję oddziałowi AK naszej parafii za zaangażowanie w podtrzymywanie ducha modlitwy w tej sprawie. Dziękuję im także za troskę o grobowiec kapłanów, w którym są doczesne szczątki ks. Jana Marszałka. Wielu gości, będąc przejazdem w Łodygowicach, nawiedzają cmentarz i idą do grobu ks. Jana. Widać, że jest zadbany i trwa pamięć o naszym duszpasterzu. Niedawno wspominał mi o tym także znany nam dobrze ks. abp Janusz Juliusz, który przejeżdżając wstąpił na cmentarz i modlił się przy grobie.

W procesie beatyfikacyjnym trwają przesłuchania kolejnych świadków. Odkrywamy coraz to nowe aspekty życia Sługi Bożego. Odkrywamy także ciągle nowe wymiary jego współpracy z łaską Bożą. Coraz bardziej staje się widoczne dla nas, że jego świętość przejawia się najbardziej w prostocie działania, skromności, ofiarności i wierności Panu Bogu. Owoce takiej postawy okazują się wspaniałe w życiu wspólnoty, czyli w naszej parafii i nie tylko.

Nadal zbieramy dokumenty i pamiątki z życia ks. Jana. Objętość archiwum pęcznieje coraz bardziej. Jeśli jeszcze ktoś chciałby podzielić się jeszcze zdjęciami lub innymi pamiątkami, związanymi z ks. Janem, będzie to dla nas bardzo cenne. Dokumenty sfotografujemy i pozostawimy właścicielom.

Bardzo serdecznie dziękuję za wspieranie funduszu związanego z pracami postulacyjnymi. To ważny sygnał dla ks. biskupa Romana, świadczący o naszym wspólnym zainteresowaniu procesem. Będzie to także ważny argument przy prezentacji owoców naszej pracy przy Stolicy Apostolskiej.

Niech Pan błogosławi nasze wysiłki, a pierwszym owocem tego błogosławieństwa niech będzie coraz głębsze nasze przekonanie o świętości ks. Jana i o dobroci Boga, który pozwolił nam doświadczyć bogactwa swojej łaski przez posługę ks. Prałata. Niech wzrasta w nas także coraz bardziej przekonanie, że ks. Jan ciągle jest z nami i również dzisiaj może nam skutecznie pomagać.

 

W Sercu Jezusa

Ks. Stanisław Mieszczak SCJ

Postulator.