Kazanie ks. kard. Karola Wojtyły – Łodygowice 1972

miałem wciąż obok siebie przykład takiego kapłana. Takim kapłanem wedle zgodnej opinii całej Archidiecezji Krakowskiej jest Wasz Czcigodny Proboszcz. I to wszystko, czym ta parafia jest i czym żyje, potwierdza prawdę Jego kapłaństwa, dowodzi poniekąd naocznie, że kapłan wszystkiego innego w życiu się wyrzeka, tylko tego jednego szuka, ażeby służył Chrystusowi i żeby do Chrystusa doprowadzał swoich bliźnich, braci i siostry. I w ślad za tym wzorem kapłaństwa z parafii Waszej wyszło wielu kapłanów i w dalszym ciągu rodzą się tutaj powołania, trafiają do naszego Seminarium Duchownego, trafiają i do innych seminariów – diecezjalnych czy zakonnych – trafiają do nowicjatów zakonnych te wszystkie powołania do wyłącznej służby Bożej. One wszystkie świadczą o Waszej wspólnocie, świadczą o Waszej parafii ...