Telegram papieża Jana Pawła II

 

Jego Eminencja
Ksiądz Franciszek Kardynał Macharski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Kraków

 

„Błogosławieni, którzy w Panu umierają” (Ap 14, 13).

 

                W Panu żył Ksiądz Prałat Jan Marszałek wieloletni pasterz w Łodygowicach i dziekan, i w Panu też umarł. Odszedł z prezbiterium krakowskiego gorliwy i mądry sługa Kościoła. Powszechnie znany i miłowany kapłan, który głębią swojego życia wewnętrznego i dobrocią pociągał ku sobie ludzi, budził zaufanie i ukazywał Boga. Pośród wielu owoców jego niestrudzonej służby świadczą o tym liczne powołania kapłańskie i zakonne jakie zrodziły się w Łodygowicach.

       Polecamy go Najświętszemu Sercu Bożemu, któremu zaufał z dziecięcym oddaniem i ufność tę budził w innych.

 

Jan Paweł II, papież


[1] “Notificationes” 1989 nr 7-8, s. 175.