Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 stycznia 2022

Miesięcznice w roku 2022 rozpoczęliśmy w niedzielę 16 stycznia o godzinie 17.00. To czas, kiedy żyjemy jeszcze tajemnicą Bożego Narodzenia, choć sam okres bożonarodzeniowy już się skończył oficjalnie. Ewangelia przywołała nam jeszcze Objawienie Pańskie, gdyż cud w Kanie Galilejskiej związany jest z tą właśnie uroczystością. Nasz organista, umiejętnie dobranymi pieśniami (Mesyjasz przyszedł), pomógł zgłębiać główną myśl tej perykopy ewangelijnej.

Podobnie zrobił kaznodzieja w homilii (postulator), podkreślając rolę osób towarzyszących Jezusowi w rozpoznaniu cudu objawienia się Mesjasza. W tym kontekście łatwo dostrzec rolę, jaką pełnił ks. Prałat Jan Marszałek przy objawianiu się Mesjasza w naszej parafii pod znakiem słowa Bożego i sakramentów. Z tego można wyciągnąć wnioski na temat naszych zadań, jako ludzi wierzących i bliskich Zbawicielowi w rozwijaniu dzieła ewangelizacji dzisiaj. Cud Bożej łaski trzeba umieć rozpoznać.

Przy ołtarzu, oprócz postulatora, byli także ks. infułat Władysław Fidelus, ks. prałat Józef Niedźwiedzki, ks. kan. Stanisław Czernek i wikariusz ks. Janusz Ponc. W konfesjonale, w którym posługiwał kiedyś ks. Marszałek, czuwał ks. proboszcz Józef Zajda. Niezawodna Akcja Katolicka pomogła przy liturgii, zarówno obecnością ze sztandarem, jak i posługą. Obecność kielicha ks. Jana Marszałka na ołtarzu zawsze budzi u nas, dawnych ministrantów, wzruszające wspomnienia.

W sprawie przygotowań do beatyfikacji pracujemy nad niedawno odkrytymi nowymi tekstami. Trzeba je najpierw odczytać i potem opracować. W sumie powstaje piękny i bardzo pożyteczny zbiór. Zbieramy także następne materiały do filmu o ks. Marszałku. Czekamy także na odpowiedź Stolicy Apostolskiej w sprawie oficjalnego rozpoczęcia procesu.

Bardzo serdecznie dziękuję za Wasze hojne ofiary, które zasilają konto postulacyjne. Na razie rośnie ono, ale niedługo te pieniądze będą bardzo potrzebne przy procesie. Te ofiary są także widocznym znakiem Waszego zainteresowania sprawą, tak jak i wspólna modlitwa. Jest to wyraźny znak dla władz kościelnych, że sprawę należy kontynuować.

Módlmy się wszyscy o błogosławieństwo Boże w tej sprawie.

ks. Stanisław Mieszczak SCJ

        postulator