Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 lutego 2022

       Dziękujemy Panu Bogu, że nasze miesięcznice mają coraz większy zasięg. Dobrem trzeba się bowiem dzielić, a my pragniemy dzielić się tym, co otrzymaliśmy od Pana Boga przez pośrednictwo ks. Jana Marszałka. Dzisiaj to dzięki księdzu Profesorowi Tadeuszowi są z nami przedstawiciele Akcji Katolickiej diecezji Bielsko-Żywieckiej wraz z Zarządem. Piękne jest także to, że temat ks. Jana Marszałka został wprowadzony do ich programu formacyjnego "Szkoły Świętości".

Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Borutka znał osobiście ks. Jana Marszałka. Swoje doświadczenie z tych spotkań wyraził w napisanym świadectwie, przy pisaniu oceny cenzorskiej ostatniej książki oraz w dzisiejszej homilii. Będziemy go dalej prosić o współpracę w procesie beatyfikacyjnym.

Dziękuję, jak zwykle, przedstawicielom naszego parafialnego oddziału AK. Dzisiaj uczestniczyli w pogrzebie jednej ze swoich członkiń, a teraz biorą udział ze sztandarem w naszej comiesięcznej modlitwie.

Przy ołtarzu było nas tym razem dziewięciu kapłanów. Obok ks. Profesora Tadeusza byli jeszcze ks. Józef Niedźwiedzki, ks. Wojciech Jakubiec, ks. Stanisław Cader, ks. Stanisław Wójcik, ks. Grzegorz Kufel, ks. Adam Bożek, oczywiście ks. proboszcz Józef Zajda i ks. postulator.

 

Wielkie dziękczynienie wyrażamy Panu Bogu za pozwolenie Stolicy Apostolskiej na oficjalne otwarcie procesu beatyfikacyjnego. Tzw. "nulla osta" otwiera nam drogę, byśmy mogli wszcząć procedury konieczne na tej drodze. Decyzja została podpisana 21 grudnia 2021 roku, a dotarła do ks. bpa Romana 19 stycznia. Dokonało się to szybko, co musimy interpretować jako znak przynaglenia do zdecydowanego podejmowania dalszych prac.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie procesu, powołanie trybunału itd. W najbliższym czasie ks. bp Ordynariusz zwróci się do wszystkich parafii naszej diecezji, z oficjalnym pismem, w którym ogłosi swoją decyzję o otwarciu procesu i poprosi wszystkich o zbieranie dokumentacji i świadectw, zarówno oceniających pozytywnie życie ks. Jana Marszałka, ale również oceny negatywne i krytyczne. Podobne pismo zostanie też skierowane do archidiecezji krakowskiej, gdyż całe życie ks. Marszałka było związane z tym Kościołem. Dopiero po pewnym czasie nastąpi oficjalne zaprzysiężenie trybunału i rozpocznie on swoją pracę.

Z księżmi rodakami rozpoczęliśmy już formowanie listy kandydatów na świadków i będziemy prosić niektórych z Was o wyrażenie zgody na udział w tych badaniach. Będziemy musieli poszukać świadków także w miejscach, gdzie pracował ks. Jan. Zwróciłem się już ze stosowną prośba do parafii Bachowice, Spytkowice i Skawina. Pozostają dalsze.

Ks. Józef Niedźwiedzki wraz z panią Aleksandrą Mrowiec skończyli żmudna pracę odczytywania drugiej części zapisków ks. Prałata. Dokończymy ich opracowywanie i niedługo będą one dostępne na stronie internetowej.

Ważnym świadectwem, jak bardzo zależy nam na przeprowadzeniu całego procesu i pokazaniu całemu Kościołowi jak Pan Bóg działał przez naszego wspaniałego pasterza, jest udział we wspólnej modlitwie, udział w pracach procesowych oraz Wasze ofiary na potrzeby procesu. Jest to ważny argument wobec naszego biskupa, a także w przyszłości wobec Stolicy Apostolskiej, że zależy nam na tej sprawie. Dlatego z całego serca dziękuję Wam za hojne i systematyczne wpłaty na konto postulacyjne, do puszek przy kościele, a także przy różnych okazjach bezpośrednio do mnie, jako postulatora. Muszę powiedzieć, że ostatnio w Bachowicach, gdzie parafia jest nieduża, złożono na cele procesu beatyfikacyjnego prawie 4000 złotych. Niech Pan błogosławi wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju tego dzieła.

 

Pozostańmy w jedności modlitewnej przy Chrystusie wraz z naszym księdzem Janem, bo on ciągle nam towarzyszy.