Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 marca 2022

Nasza modlitwa o rozpoznanie woli Bożej i błogosławieństwo w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Jana Marszałka odbywała się od wielu miesięcy w cieniu pandemii. Teraz doszło nowe strapienie, które nas bardzo niepokoi. Jest to rosyjska inwazja na Ukrainę. Ta wojna niesie również zagrożenie dla nas. Wszystko to wybrzmiewało w naszej modlitwie 16 marca w łodygowickim kościele. Podziwialiśmy także, szczególnie wszyscy przybyli na tę celebrację, odnowioną zasłonę wielkopostną, którą my starsi pamiętamy jeszcze z lat dziecinnych i młodzieńczych.

Naszej modlitwie przewodniczył ks. dr Andrzej Scąber, odpowiedzialny za procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne w Archidiecezji Krakowskiej. Prowadzi ich w sumie około czterdzieści. Znajduje jednak czas, by jeszcze pomóc i nam w tym trudnym dziele. W swojej homilii podkreślił zasadnicze duchowe wymiary życia Kościoła. Pośród nich bardzo ważną rolę spełniają święci. Trudno więc dziwić się, że droga do rozpoznania świętości jakiejś osoby zawsze rozpoczyna się w danej wspólnocie, a nie jest nigdy odgórną decyzją władz kościelnych. Chodzi o przekonanie wiernych o świętości tej osoby oraz zebranie niezbitych dowodów postawy świętości u danego kandydata. Potem Urząd Nauczycielski Kościoła ocenia zarówno opinię świętości pielęgnowaną wśród wiernych, jak i dowody zebrane przez odpowiedzialnych za postulację. Przekonanie o świętości kandydata przeradza się także w modlitwę o znak ze strony Pana Boga, który nazywamy cudem. Dopiero gdy on zostanie stwierdzony wtedy na tej podstawie Ojciec Święty może ogłosić decyzję o wyniesieniu kogoś na ołtarze. Proces jest długi, ale spełnia ważną rolę w życiu wspólnoty Kościoła, gdyż uczy nas rozpoznawać Boże dary oraz pobudza do dziękowania i pogłębienia naszej ufności do Niego. Bóg nie zapomina o nas, ale nieustannie wspiera nas, posyłając nam świętych.

Obok ks. Andrzeja przy ołtarzu stanęli także ks. Antoni Świerczek, ks. Jacek Furtak, ks. Antoni Kania, ks. Wojciech Jakubiec, ks. Władysław Fidelus, nasi duszpasterze ks. Józef Zajda i ks. Janusz Ponc oraz postulator.

Jak zwykle Akcja Katolicka zaznaczyła swoją obecność przez poczet sztandarowy oraz posługę liturgiczną. Dziękujemy także panu organiście za wkład w przygotowanie animacji muzycznej naszej modlitwy oraz panu kościelnemu, za jego cierpliwą posługę przy większej ilości kapłanów, wypełniających małą zakrystię w naszym kościele.

W przygotowaniach do procesu sprawy toczą się powoli do przodu. W niedługim czasie ks. Biskup Roman zwróci się do całej diecezji z dekretem o otwarciu procesu, w którym zachęci do przekazywania informacji, świadectw i dokumentów o naszym Słudze Bożym. Jesteśmy też na etapie kompletowania propozycji składu personalnego trybunału oraz listy świadków do przesłuchania.

Prośmy wszyscy o błogosławieństwo w tych ważnych momentach procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Marszałka.