Słowo na 16 października 2022

Nasz parafialny oddział Akcji Katolickiej przeżywa jubileusz 25 lecia od kiedy odnowiła swoją działalność po okresie zawieszenia w czasach reżimu komunistycznego. Opis wspaniałych owoców jej posługi dla Kościoła i dla społeczeństwa przed wojną i w pierwszych latach po wojnie łatwo znaleźć w odpowiednich publikacjach. Ponieważ członkowie tej katolickiej organizacji w Łodygowicach zadbali pierwsi o zachowanie pamięci o Słudze Bożym księdzu prałacie Janie Marszalku i cały czas pielęgnują tę pamięć ze szczególnym zaangażowaniem, zatem ich jubileusz spróbujmy podkreślić właśnie w powiązaniu z księdzem Prałatem. Jego zaangażowanie w formację Akcji Katolickiej dotycz oczywiście okresu przedwojennego. Po roku 1951, kiedy ks. Marszałek rozpoczął swoją posługę w naszej parafii, działalność Akcji Katolickiej została już oczywiście zawieszona przez ówczesne władze państwowe.

W zapiskach pozostawionych przez naszego Sługę Bożego znajdujemy sporo informacji czym dla niego była posługa dla tej organizacji katolickiej i jak rozumiał jej znaczenie dla społeczeństwa i dla Kościoła. Zachowały się niektóre jego konferencje głoszone do KSM (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży) i do Akcji Katolickiej, choć nieraz trudno określić datę i miejsc ich wygłoszenia. Gdy przyszedł na wikariusza do Skawiny lub do Andrychowa, ks. proboszcz (kanonik) zlecił mu prowadzenie KSM. Właśnie zarówno w Skawinie, jak i później w Andrychowie był odpowiedzialny za tę organizację kościelną. Rozpoczyna swoją konferencję od wyrażenia swojej wielkiej radości, podkreślając jak ceni sobie osoby zaangażowane w tej działalności. One bowiem poświęcają swój czas na własną formację i na apostolstwo, ponieważ kochają Chrystusa. W ten sposób stają się zbiornikami łaski Bożej w parafii i w całym społeczeństwie. Czyż taki zbiornik nie przyczyni się do pomnożenia dobra w społeczności lokalnej? A będzie to dobro, które płynie z miłości do Chrystusa, zatem pomnaża miłość między ludźmi.

Ks. Marszałek podkreśla także ważną rolę organizacji katolickich. Zaangażowanie osobiste każdego jest bardzo ważne, ale gdyby każdy działał tylko na własną rękę nie będziemy skuteczni w realizacji zadań Kościoła. By zilustrować ten problem ks. Jan posługuje się prostym obrazem. Gdy jeden produkuje szprychy, drugi obręcze to na razie nie widać pożytku z tej pracy. Dopiero gdy ktoś połączy te części i zrobi z tego koło, wtedy przy pomocy takiego środka można już pojechać daleko. Właśnie owo scalanie jest dziełem organizacji katolickich, co jest koniecznością wśród katolików. Przeciwnicy katolików są bowiem dobrze zorganizowani.

Inną konieczną cechą chrześcijan i katolików dzisiaj jest ich zaangażowanie w życie społeczne. Ks. Marszałek przypomina, że to właśnie katolik otwarty na dzisiejszą rzeczywistość, umiejący podjąć wyzwania czasów dzisiejszych, jest w stanie dać skuteczne świadectwo o prawdzie Ewangelii. Mówi nawet o postawie katolika „bojowego”. Oczywiście, nie chodzi o walkę w znaczeniu militarnym, ale o czynną obecność w środowisku przez szerzenie oświaty, kultury, przez nieustanne dokształcanie siebie, propagowanie dobrych książek, wartościowych czasopism, aby pomóc poszerzać sposób patrzenia na świat.

Ks. Marszałek potwierdza, że trudno jest sprostać wyzwaniom dzisiejszego świata. Życie przecież nie jest rajem. Oprócz zwyczajnych trudności, które każdy napotyka w swoim życiu musimy się liczyć z atakami wrogów Kościoła. Nierzadko ludzie zaangażowani w życie parafii słyszą kpiące wyzwiska od klerykałów, dewotek, świętoszków. Dlatego właśnie zbawienną rolę spełniają organizacje katolickie, które dają oparcie wierzącym i pomagają odczytywać prawdziwe potrzeby społeczne, a nie propagandowe. Zapewniają także formację duchową i intelektualną każdego z członków. W ten sposób świadomi katolicy nabywają tężyzny duchowej i umieją się odnaleźć w sposób ewangeliczny nawet we wrogim sobie środowisku.

Nasz Sługa Boży od samego początku swojej posługi pasterskiej był związany grupami młodzieżowymi i z Akcją Katolicką we wszystkich jej wymiarach. Wracamy więc do tych rozdziałów jego życia przy okazji jubileuszu naszego oddziału Akcji Katolickiej. Będziemy kontynuować dalej poszukiwanie myśli, tak bardzo drogich dla niego.

Serdecznie zapraszam na kolejną naszą miesięcznicę, powiązaną tym razem z jubileuszem Akcji Katolickiej, w niedzielę 16 października 2022 roku o godzinie 17:00 w kościele w Łodygowicach. Niech to będzie także podziękowaniem tej organizacji za długoletnią troskę o sprawę ks. Marszałka.

 

W Sercu Jezusa

Ks. Stanisław Mieszczak SCJ

postulator