Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 listopada 2021

Nasze comiesięczne spotkanie modlitewne, gdy prosimy o łaskę rozpoznania woli Bożej w sprawie ks. Prałata i o błogosławieństwo w jego procesie beatyfikacyjnym, odbywa się za każdym razem w innym klimacie roku liturgicznego. Miesiąc listopad pomaga nam pielęgnować pamięć o naszych bliskich zmarłych, wspierając ich naszą modlitwą o wieczną radość. Jesteśmy przekonani, że Sługa Boży ks. Jan Marszałek sam cieszy się już nagrodą nieba. Ale to właśnie on uczył nas duchowej troski o zmarłych i o zmarłych kapłanów, którzy byli z nami związani. Jak już o tym pisałem, posłużył się kiedyś pięknym porównaniem. Mówił, że modlitwa za zmarłych kapłanów przypomina gromadzenie się dzieci wokół trumny ojca. Natchnieni właśnie tą myślą objęliśmy naszą modlitwą zarówno zmarłych kapłanów rodaków oraz tych, którzy kiedyś pracowali w naszej parafii. Jest to sposób naszej łączności w modlitwie z naszym ks. Janem. Razem z nim stajemy przez tronem Boga i Baranka w tajemnicy świętych obcowania. W perspektywie jubileuszu naszej parafii warto więc spojrzeć także na groby proboszczów z XIX wieku i innych kapłanów, których groby znajdują się na naszym cmentarzu.
Modlitwie naszej przewodniczył ks. Mariusz Kiszczak, proboszcz w parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu, a niegdyś wikariusz w naszej parafii. W homilii, opierając się na Ewangelii z tego dnia (Łk 19,11-28 – przypowieść o minach), mówił o konieczności pomnażania darów, które każdy z nas otrzymał od Boga. To jest droga do świętości każdego z nas. Na tej drodze widzimy także wspaniałą postać Sługi Bożego ks. Prałata, który tak wspaniale pomnożył swoje talenty w służbie dla Chrystusa pośród nas. Ks. Mariusz nie poznał go już osobiście, ale widział efekty jego posługi i wdzięczną pamięć, pielęgnowaną przez naszych parafian. Przywołał także swoje spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Rzymie w roku 2000 i słowa świętego Papieża o ks. Marszałku: „to był święty kapłan”. Nie wolno nam zapomnieć takich świadectw.
Przy ołtarzu obok ks. Mariusza i ks. proboszcza Józefa Zajdy stanęli jeszcze ks. Wojciech Jakubiec nasz rodak i emerytowany proboszcz z Chramcówek w Zakopanym, znany dobrze wszystkim ks. Józef Niedźwiedzki, ks. dr Stanisław Cader rodak pracujący obecnie w Andrychowie, ks. Jacek Furtak także rodak, proboszcz i dziekan w Ogrodzieńcu w diecezji sosnowieckiej oraz postulator ks. Stanisław Mieszczak SCJ.
W ramach przygotowania do oficjalnego otwarcia procesu beatyfikacyjnego trwa kompletowanie składu personalnego trybunału i dalsze zbieranie dokumentów oraz świadectw. Bardzo liczę jeszcze na zdjęcia i dokumenty, jeśli jeszcze coś ciekawego znajdziecie w Waszych rodzinnych archiwach. Doświadczeni postulatorzy z innych diecezji zachęcili nas, by w jakimś dyskretnym miejscu w kościele umieścić skrzynkę, do której można będzie składać prośby i podziękowania za otrzymane łaski. Będą one odczytywane w czasie naszej wspólnej comiesięcznej modlitwy. Dla starszych osób będzie to praktyczniejsze niż umieszczanie takich intencji na stronie internetowej. Zachęcam, by do tej skrzynki składać tylko intencje modlitwy i podziękowania. Przy podziękowaniach dobrze byłoby umieścić także adres, by postulator mógł się skontaktować z tymi osobami w razie potrzeby. Dane adresowe będą oczywiście tylko do wiadomości postulatora. Ofiary pieniężne składajmy jak dotąd do puszek przed kościołem w każdą niedzielę po 16 dniu miesiąca.
Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie ofiary na cele procesu postulacyjnego. Jak pisałem to kilkakrotnie, jest to dla biskupa i dla Stolicy Apostolskiej wyraźny znak naszego zainteresowania się procesem, a przede wszystkim znak naszej opinii o świętości ks. Marszałka. To nie biskup ani Urząd Nauczycielski Kościoła decydują o świętości wiernego, ale oni oceniają opinię o świętości jaka istnieje we wspólnocie. Nasza wspólna modlitwa i zaangażowanie w proces ma największą siłę przekonującą.
Do zobaczenia na wspólnej modlitwie 16 grudnia.

Ks. Stanisław Mieszczak SCJ
postulator