Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 marca 2023

Wielkopostne spotkanie modlitewne zawsze koncentruje naszą uwagę na tym co pomaga docenić i odnowić łaskę naszego zbawienia. Zaangażowanie w pogłębienie modlitwy, poważne potraktowanie postu i mądra realizacja dzieł miłości bliźniego pozwalają dowartościować na nowo naszą relację z Panem Bogiem, a w tej perspektywie docenić własną godność i rolę drugiego człowieka obok nas. W tę Bożą harmonię wpisuje się także dzieło naszych świętych patronów, którzy stają przy nas i wspierają nas swoim doświadczeniem Pana Boga. Obok nich trudno nie dostrzec także roli Sługi Bożego ks. Jana Marszałka, który już za życia ukazywał nam dobroć Boga, a teraz nieustannie towarzyszy nam w naszych troskach i kłopotach. Trzeba też pamiętać, że dzisiaj może pomóc nam znacznie więcej niż czynił to kiedyś.

Właśnie o tym mówił w swojej homilii ks. proboszcz Józef Zajda. Przypomniał, że beatyfikacja nie jest jedynie jakimś odgórnym dekretem władz kościelnych, ale stwierdzeniem doświadczenia wiary wspólnoty wierzących, którzy rozpoznają działanie Pana Boga przez wstawiennictwo naszego brata w wierze. Ks. Proboszcz zaświadczył publicznie jak bardzo pomoc Sługi Bożego umożliwiła mu zrealizowanie wielkiego dzieła odnowy dachu kościoła i wieży. Sprawa początkowo niemal beznadziejna ze względu na okoliczności pandemii i wojny została szczęśliwie doprowadzona do końca wbrew ludzkim rachubom. Podkreślam tu głębokie przekonanie ks. Proboszcza o pomocy Sługi Bożego ks. Jana, bo osobiście chodził do jego grobu i modlił się za jego wstawiennictwem o błogosławieństwo Boże, najpierw w sprawie załatwienia funduszy, a potem o opiekę Bożą w czasie prac remontowych. Dla nas wszystkich niech to będzie wyraźną wskazówką roli, jaką nadal pełni ks. Jan Marszałek w naszej wspólnocie.

Przy ołtarzu oprócz ks. Proboszcza i księdza wikariusza Janusza, stanęli jeszcze ks. Stanisław Cader z Andrychowa, ks. Jacek Furtak z Ogrodzieńca i postulator z Krakowa.

Nasza wspólna modlitwa stała się także dobrą okazją do okazania życzliwej pamięci właśnie dla ks. proboszcza Józefa, którego imieniny się zbliżają. Pamiętaliśmy w modlitwie także o innych bliskich nam imiennikach, którzy noszą imię św. Józefa.

Pewno wielu zauważyło na ołtarzu Matki Bożej Różańcowej skrzynkę, do której możemy składać prośby i podziękowania zanoszone do Boga za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Jana Marszałka. To dla wielu będzie łatwiejszą formą włączenia intencji osobistych do wspólnej modlitwy. Przy podziękowaniach dobrze byłoby umieścić także adres składającego podziękowanie, by postulator mógł w razie potrzeby skontaktować się z tą osobą. Nadal czynna jest internetowa skrzynka intencji. Intencje i podziękowania będziemy odczytywać i przedstawiać Bogu każdego 16 dnia miesiąca.

Na koniec ważna informacja! Ponieważ 16 kwietnia wypada w Niedzielę Białą, czyli w Święto Miłosierdzia, dlatego naszą comiesięczną modlitwę przeniesiemy na poniedziałek 17 kwietnia. W ten sposób będziemy mogli spokojnie uczestniczyć w święcie Miłosierdzia Bożego i potem także zgromadzić się przy ks. Marszałku.

Niech przez te ostatnie dni Wielkiego Postu jeszcze wiele łask dociera do naszego serca.

Z pamięcią w modlitwie

ks. Stanisław Mieszczak SCJ

postulator