Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 czerwca 2023

Powiązanie naszej wspólnej modlitwy o błogosławieństwo Boże w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Jana Marszałka z Uroczystością Najświętszego Serca Jezusowego dało nam doskonałą okazję do podkreślenia jednej z najważniejszych cech duchowych naszego przewodnika na drodze do nieba. Podziwialiśmy zawsze jego wiarę i przywiązanie do Jezusa Chrystusa, rozumem i sercem. Owocność jego pięknego duszpasterzowania była owocem jego wpatrywania się w otwarte Serce naszego Zbawiciela, które jest źródłem wszelkiej mądrości i łaski. On umiał przekazać nam prawdziwe wartości związane z nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego. Dlatego ksiądz postulator w swojej homilii podkreślił rolę aktu osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu i zachęcił do jego częstego odmawiania, za przykładem Sługi Bożego.

Zauważmy także znaczenie miesiąca czerwca w życiu osobistym ks. Jana. Wtedy urodził się (8.06.1907) i został ochrzczony (9.06). W czerwcu przyjął sakrament bierzmowania (24.06.1920), i potem święcenia subdiakonatu (28.06.1931), natomiast 20 czerwca 1932 roku odprawił w Krzeczowie swoją pierwszą Mszę Świętą. W dniu 20 czerwca 1943 roku stracił 19 swoich rodaków z Krzeczowa w czasie pacyfikacji wioski przez hitlerowców, w tym również jego krewnych. My pamiętamy natomiast wielkie wydarzenie, w którym uczestniczyliśmy wszyscy, gdy 6 i 7 czerwca 1968 nawiedziła naszą parafię Matka Boża Częstochowska. Chociaż było to w symbolu pustych ramach, ale ten wymowny znak zaznaczył się mocno w naszej pamięci. Oczywiście, trudno nam zapomnieć, że dzień 24 czerwca to dzień imienin ks. Prałata Jana. On już dzisiaj chyba nie potrzebuje naszej pomocy modlitewnej, ale łącząc się nim możemy sami wyprosić łaski u Boga za pośrednictwem jego patrona św. Jana Chrzciciela.

 

Na naszą wspólną modlitwę przybył ks. prałat Józef Niedźwiedzki wraz z ks. kan. Markiem Wójcikiem, dawnym proboszczem w Niedźwiedziu. Ks. Marek znał ks. Marszałka i odwiedzał go jeszcze w Łodygowicach w czasie choroby. Mszy Świętej przewodniczył proboszcz ks. prałat Józef Zajda. Oczywiście poprowadził potem także nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, polecając nasze intencje, a szczególnie tę o błogosławieństwo w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. Jana. Ze względu na uroczystość w kościele było nas dość dużo. Jak zwykle nasz oddział parafialny Akcji Katolickiej zaznaczył swój udział przez posługę liturgiczną i przez obecność pocztu sztandarowego.

W przygotowaniu procesu czekamy jeszcze na uzupełnienie kwerendy historycznej. To trudna i żmudna praca, ale konieczna. My rozwijajmy na razie naszą świadomość obecności ks. Jana wśród nas jako naszego orędownika u Boga. Intencje które składacie do skrzynki, prosząc o wstawiennictwo Sługi Bożego, przedstawiamy Panu Bogu 16 każdego miesiąca, również w czasie Mszy Świętej.

Prośmy wszyscy, by Pan błogosławił nam w naszych wysiłkach i umacniał nas w cierpliwości.

Oddany w Sercu Jezusa

Ks. Stanisław Mieszczak SCJ

postulator