Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 lipca 2023

Wspólna modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Marszałka przypadła na 15 niedzielę w ciągu roku. Czas wakacyjny stworzył spokojny klimat celebracji, a obraz siewcy Bożego słowa z Ewangelii pozwolił przywołać postać ks. Jana, który przez wiele lat siał to Boże ziarno na glebie naszej parafii. Wspominaliśmy także Matkę Bożą z Góry Karmel czyli Szkaplerzną. W parafii rodzinnej ks. Jana był to dzień odpustu parafialnego i stąd to przywiązanie ks. Jana od dzieciństwa do Matki Bożej i do Szkaplerza.

Ks. Stanisław Cader w swojej homilii, nawiązując do Ewangelii tej niedzieli o ziarnie słowa wrzuconym w ziemię, mówił o konieczności przezwyciężania zła dobrem. Nawet jeśli jedno czy drugie ziarno zostało zmarnowane, to przecież obfitość plonu z ziarna, które padło na glebę urodzajną, pozwala jednak zachować optymizm w zmaganiu się ze złem (Mt 13, 1-23). Tę właśnie mądrość przywoływał nam często Sługa Boży ks. prałat Jan Marszałek. Dziękujemy kaznodziei za tę ważną refleksję. Walka ze złem musi mieć znamiona ewangeliczne, bo tylko wtedy przynosi owoce. Dla nas zawsze ks. Jan jest kapłanem wielkiej mądrości i ewangelicznej wierności.

Przy ołtarzu zgromadzili się także inni kapłani: ks. Józef Niedźwiedzki, ks. Stanisław Wójcik wraz z naszym proboszczem ks. Józefem Zajdą oraz postulatorem. Siostra Elwira reprezentuje wytrwale także inne siostry zakonne, które zapewniają nas o wsparciu duchowym. Akcja Katolicka jak zwykle pomogła w organizacji liturgii i wraz z widocznym znakiem jakim jest poczet sztandarowy podtrzymuje ducha wspólnej modlitwy.

Bardzo serdecznie dziękuję za ofiary na proces, składane zarówno do skrzynek przy kościele, ale również ofiarnie na konto postulatorskie. Jest to ważny znak wobec władz kościelnych, wraz ze składanymi intencjami, że sprawa w Łodygowicach jest ciągle bardzo przeżywana.

Zachęcam do powoływania się w naszej modlitwie, zarówno dziękczynnej jak i błagalnej, na postać Sługi Bożego ks. Jana. W tym wyrazi się także nasze przekonanie o jego świętości. W naszej relacji do Boga może nam pomóc zawsze ktoś, kto stoi blisko Boga. Jego postawa wiary, nadziei na wieloraką pomoc Boga oraz miłości do Boga i do człowieka uwidaczniają się obecnie jeszcze bardziej. To cnoty boskie, czyli cechy postawy formowane bezpośrednio przy współpracy z łaską Boga. On był z nami i nadal jest, ale dzisiaj potrafi nas wspierać jeszcze bardziej. Jeśli zrozumiemy to my dzisiaj i prywatnie będziemy w ten sposób się modlić, to mamy nadzieję na oficjalne rozpoznanie takiej formy czci w publicznym kulcie Kościoła, co będzie równoznaczne z beatyfikacją. W tym celu jest wystawiona skrzynka do której możemy składać prośby i ewentualnie podziękowania. One są potem przedstawiane Panu Bogu w czasie Mszy Świętej i w comiesięcznym nabożeństwie.

Pięknym świadectwem Waszej wiary są również zapalone znicze i kwiaty na grobie ks. Marszałka i pozostałych kapłanów. Wraz z innymi kapłanami zauważyliśmy i podziwialiśmy ostatnio pięknie zadbane także inne groby kapłanów na całym cmentarzu. Myślę, że jest to ważny przejaw naszej wdzięczności Panu Bogu za nasze dziedzictwo chrześcijańskie i katolickie, co jest szczególnie ważne z okazji przeżywanych jubileuszy.

W Krzeczowie, rodzinnej parafii ks. Marszałka, został mianowany nowy ks. proboszcz Albert. Poprzednik ks. Piotr został przeniesiony do Rabki, na większą parafię. Odchodząc z Krzeczowa pozostawił mi sporo dokumentów zebranych pośród tamtejszych parafian. Ksiądz Albert jest również bardzo zainteresowany procesem beatyfikacyjnym ks. Jana Marszałka, dlatego mam nadzieję na piękną współpracę.

Jeśli chodzi o sprawy procesu, jego oficjalnego rozpoczęcia, ks. biskup pragnie by najpierw dokończono dokładne przeszukiwanie archiwów, bo ks. Marszałek był bardzo zaangażowany w życie Archidiecezji Krakowskiej i związany z jej arcypasterzami. Przy dzisiejszych atakach na świętość Jana Pawła II, chociaż są one merytorycznie nieudolne ale sprytnie sformułowane propagandowo, lepiej z naszej strony mieć mocne argumenty, ukazujące prawdę o tych ludziach. Odkrywane dokumenty ukazują ich wielkość, jednak przebadanie archiwów wymaga czasu.

W przyszłym miesiącu na miesięcznicę 16 sierpnia przybędzie do nas pielgrzymka z parafii Bachowice, podobnie jak było to w ubiegłym roku. Pamięć o ks. Marszałku jest tam pieczołowicie pielęgnowana. Ks. proboszcz Jerzy z wielką mądrością podchodzi do czci świętych. Przypomnę tylko, że właśnie z Bachowic pochodzi Sługa Boży O. Rudolf Warzecha, karmelita, który swoje prymicje odprawiał za czasów posługiwania duszpasterskiego ks. Marszałka w Bachowicach.

Niech Sługa Boży ks. Jan wyprasza nam potrzebne łaski w naszym codziennym życiu, w życiu naszych rodzin oraz w naszej wspólnocie parafialnej, przeżywającej jubileusz 650 lat swojego istnienia.

 

 

Ks. Stanisław Mieszczak SCJ

postulator