Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 września 2023

W jubileuszowym roku naszej parafii również i nasza modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Marszałka wpisuje się dokładnie w to wielkie przeżycie. Dostrzeżenie tego wspaniałego człowieka i „kapłana mądrej wierności” pomaga nam wszystkim uzmysłowić sobie wielki skarb wspólnoty Kościoła z jego pasterzami, którzy tworzyli tę rzeczywistość przez wiele lat. My dzisiaj otrzymaliśmy ten skarb, który należy poznać, docenić i przekazać następnym pokoleniom. Łaska jubileuszu porusza naszą pamięć, umacnia wiarę i postawę wdzięczności wobec Pana Boga. Do lepszego pogłębienia jubileuszowego przeżycia może nam pomóc także refleksja publikowana na łamach pisemka „Nasz Czas” oraz częste odmawianie modlitwy do Matki Bożej, przygotowanej specjalnie na to wydarzenie. Odmawiajmy ją nie tylko wspólnie w kościele, ale także w naszych rodzinach i prywatnie. Kilka jej fragmentów zostało przepisanych z modlitwy ks. Jana, zanoszonej do Matki Bożej z okazji nawiedzenia. Więc i on staje przy nas w tej modlitwie.

Dziękuję bardzo ks. Józefowi Łatanikowi, proboszczowi w parafii Kopanka k. Skawiny i naszemu rodakowi, za dzisiejszą homilię. Przypomniał zasadę maksymalizmu w życiu i w postawie religijnej. Była ona szczególnie widoczna w całym życiu i posłudze także ks. Jana. To właśnie ta postawa imponowała i pociągała nas na drogę powołania kapłańskiego i zakonnego.

Wraz z nami modlili się także rodacy: ks. Antoni Świerczek - prorektor UPJP II, ks. Stanisław Wójcik – proboszcz na Złotych Łanach w Bielsku, ks. Dariusz Byrdy – nowy wikariusz w naszej parafii oraz ksiądz postulator.

Dziękuję także Akcji Katolickiej z naszej parafii za troskę o przygotowanie tego nabożeństwa, panu organiście Radosławowi oraz kościelnemu Mateuszowi.

Zachęcam z całego serca do składania próśb modlitewnych do skrzynki na ołtarzu Matki Bożej Różańcowej lub do umieszczania ich na odnowionej ostatnio stronie internetowej procesu postulacyjnego ks. Jana Marszałka. Wszyscy musimy wzrastać w świadomości, że ks. Jan to nie tylko zmarły kapłan, ale jest on dzisiaj w szczególnej relacji z Bogiem i może nam wypraszać pomoc u Boga. To przekonanie pośród nas, sprawdzone potem na różnych poziomach przez autorytet Kościoła, staje się podstawą do ogłoszenia kogoś błogosławionym lub świętym. Ponieważ wiąże się to z naszą wiarą, dlatego tutaj musimy słuchać natchnień Ducha Świętego, który nieustannie działa w sercach wierzących. W ten sposób wzrastamy w wierze oraz przyczyniamy się do pomnożenia wśród nas łaski jubileuszu.

Jeśli chodzi o proces, to staramy się opracowywać coraz to nowe dokumenty, które znajdujemy w archiwach. Ostatnio przeglądałem protokoły spotkań dekanalnych, kiedy dziekanem był ks. Jan. Łatwo było zauważyć jak wielkim autorytetem cieszył się on pośród duchowieństwa w dekanacie żywieckim. Zresztą nie tylko. Był dobrze znany w całej Archidiecezji.

Niech Pan nas umacnia w tych wysiłkach tak ważnych dla Kościoła Bożego.

 

ks. Stanisław Mieszczak SCJ

postulator