Podsumowanie z miesięcznicy 16 maja 2020

W drodze do beatyfikacji
Podsumowanie z modlitwy w dniu 16 maja 2020

 

Nasza sobotnia modlitwa w 31 rocznicę przejścia do Pana ks. Marszałka była nadal zdeterminowana okolicznościami związanymi z pandemią. Cieszyłem się, że sam mogłem w tej Mszy Świętej uczestniczyć i cieszę się także z duchowej łączności na modlitwie w tym dniu, o czym tak wielu mnie poinformowało, na czele z ks. abpem Juliuszem Januszem. Ta więź duchowa, chociaż niewidoczna, przecież stanowi ważny argument we wspólnocie Kościoła i przed Panem Bogiem.

Dziękujemy wszyscy osobom, które dbają o grób ks. Prałata. Zadbano również o postawieniu przed wejściem do kościoła banerów, puszek do których zbiera się ofiary na proces. Niech Pan wynagrodzi za wszystkie te przejawy wiary i przywiązania do wspólnoty Kościoła.

Bardzo dziękuję ks. Januszowi, wikariuszowi w Łodygowicach, za przewodniczenie naszej modlitwie w sobotę i za homilię. Chociaż sam nie znał osobiście ks. Prałata, to jednak umiejętnie podkreślił jego rolę w parafii za życia oraz szczególnie teraz, gdy troszczy się o nas już z drugiej strony. Ważne było także przypomnienie o naszej odpowiedzialności za podtrzymywanie wiernej pamięci o tym wielkim kapłanie. Ja dodałby, że jest to przejaw naszej wiary w świętych obcowanie. Księdzu Januszowi, z okazji jego jubileuszu 25 lecia kapłaństwa życzymy wielu sił do dalszej pracy na niwie pańskiej.

Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie ofiary składane na cel procesu, zarówno do puszek przy kościele, jak i na konto bankowe.

Ufamy, że nasza miesięcznica 16 czerwca odbędzie się już w normalny sposób.

Trwajmy w ufnej modlitwie przy Panu, wdzięczni za Jego dary!

 

 ks. Stanisław Mieszczak SCJ

postulator