Zaproszenie 16 czerwca 2020 roku

 W drodze do beatyfikacji
Słowo na 16 czerwca 2020 roku

 

  Zbliża się data kolejnego naszego spotkania w ramach miesięcznic związanych z modlitwą o błogosławieństwo Boże w przygotowaniach do procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Marszałka. On towarzyszy nam nie tylko w tym dniu, czyli 16 dnia każdego miesiąca, ale również jest obecny w naszych wydarzeniach, zarówno radosnych jak i smutnych. Czuwa nad nami. Taka jest bowiem tajemnica jedności między członkami Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Tę tajemnicę nazywamy obcowaniem świętych. I dziękujemy Bogu za wszystkie łaski, jakie spływają na nas przez przyczynę naszego ks. Prałata.

  Miesiąc czerwiec przywołuje nam urodziny ks. Jana, 8 czerwca 1907 roku. W tym roku minęła 113 rocznica. Jego osobowość u samych początków ukształtowała rodzina, tak silnie związana z Bogiem oraz miejscowe społeczeństwo, pełne ducha patriotycznego, umocnionego szczęśliwym odrodzeniem Rzeczypospolitej. Tę troskę o rodzinę, o Ojczyznę, przekazywał nam potem w sposób tak prosty i bezpośredni.

  W tym miesiącu, dokładnie 20 czerwca (1932 roku), odprawił także pierwszą swoją Mszę Świętą w rodzinnej parafii w Krzeczowie, chociaż święcenia kapłańskie otrzymał już końcem marca. To wydarzenie wyryło się głęboko w życiu całej wioski, ale także pozostało głęboko zapisane w świadomości ks. Jana, który długo i pieczołowicie przechowywał obrazki prymicyjne. Jako motto swojego posługiwania wybrał fragment Ewangelii św. Łukasza (9,16), który w tłumaczeniu ówczesnym brzmiał: Dlatego mię pomazał, abym opowiadał Ewangelię ubogim.

  Warto jeszcze wspomnieć o wydarzeniu, które już wielu z nas pamięta. Jako proboszcz naszej parafii przygotowywał wraz z nami i przeżywał Nawiedzenie Matki Bożej Częstochowskiej, w dniach 6 i 7 czerwca 1968 roku. Obecność Matki Najświętszej była zaznaczona tragicznym znakiem pustych ram i świecy, ale takie były wtedy czasy. Wszyscy głęboko przeżyli ten czas. A on, jako dobry pasterz, tak mówił wtedy do Matki Najświętszej w powitaniu:

  „Znasz choroby naszych serc, znasz troski i kłopoty, radości i smutki Twych dzieci. Spiesz wszystkim z pomocą. Matko, niektórzy z tych, których miłujesz – chorują – chore są ich dusze, nie ma ich wśród nas. Uzdrów dusze zarażone bakcylem niewiary, pijaństwa i rozpusty. Ty wiesz o kogo chodzi. Tyś przecież Matką Miłosierdzia i Ucieczką grzeszników”.

 

  Powróciliśmy już do kościołów, więc nasze spotkanie przy ołtarzu w Łodygowicach, we wtorek 16 czerwca 2020 roku o godzinie 18.00, niech będzie dla nas okazją do wyrażenia naszej wdzięczności Panu Bogu za naszego duszpasterza i wspólną prośbą o pomoc w przygotowaniach do procesu beatyfikacyjnego.

  Trwajmy na wspólnej modlitwie przed Panem

 

kd. Stanisław Mieszczak SCJ

postulator