Słowo na 16 lipca 2020 roku

W drodze do beatyfikacji
Słowo na 16 lipca 2020 roku

 

Nasze miesięcznice, w czasie których modlimy się o światło do rozpoznania woli Bożej w sprawie księdza Jana Marszałka oraz o błogosławieństwo w pracach przygotowawczych do rozpoczęcia jego procesu beatyfikacyjnego, stanowią już ważny moment w życiu naszej rodzinnej parafii w Łodygowicach.

Już wiele razy wspominałem o tym, że akt beatyfikacji ze strony Kościoła nie należy pojmować jedynie w kategoriach jakiegoś wyróżnienie danej osoby, uznania jej zasług, jak to czynimy słusznie w realiach społecznych. My staramy się rozpoznać szczególne działanie Chrystusa Zbawiciela w ziemskim życiu naszego brata lub siostry już tu na ziemi, co daje mu szczególne miejsce we wspólnocie świętych w niebie. Tam wstawia się za nami u Boga, ofiarując zasługi, które zdobył dzięki łasce Chrystusa tu na ziemi. A ponieważ współpraca z łaską Chrystusa upodobniła go do Niego, dlatego również po śmierci pomaga Chrystusowi troszczyć się o nas i wspomaga wydatnie naszą słabość (por. KKK 956). Zatem to właśnie Kościół, czyli my, a w przypadku księdza Jana nasza wspólnota parafii w Łodygowicach, musi pierwsza dostrzec tę łaskę naszego Zbawiciela. Aby Kościół powszechny uznał ks. Jana za świętego, my pierwsi musimy być o tym przekonani. Powinniśmy dostrzegać znamiona jego świętości z czasów, gdy pasterzował między nami, a także i teraz, gdy wstawia się za nami już po śmierci. Na tej podstawie Urząd Nauczycielski Kościoła rozpocznie potem badania i oceni tę naszą wiarę, co doprowadzi – jak ufamy – do wyniesienia księdza Jana do chwały ołtarzy.

Do rozpoznania Bożego działania, czyli łaski płynącej z nieba, potrzeba nam wszystkim Ducha mądrości i umiejętności. Sprawy Boże często przeplatają się ze sprawami ludzkimi ale ich charakter jest zupełnie inny. Nie można ich mieszać. Tylko ci, którzy mają wrażliwe serce na sprawy Boże potrafią się nimi cieszyć i dzielić z innymi. Dlatego jest nam potrzebna wspólna modlitwa w tej intencji, byśmy Bożej łaski nie zmarnowali. I chociaż nie zawsze możemy się spotkać przy ołtarzu w Łodygowicach, to przecież możemy tam być duchowo w chwili, gdy sprawowana jest tam Eucharystia.

W kalendarium Księdza Marszałka pojawiają się dwie daty w miesiącu lipcu. Pierwsza to przyjęcie Seminarium Metropolitalnego w Krakowie 30 lipca 1927 roku. Jak wiemy z dokumentacji, kandydatów było więcej, przyjęto jednak tylko tych, którzy ukończyli najlepsze ówczesne gimnazja. To świadczy o poziomie Seminarium w Krakowie, które było częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego. Druga data wiąże się już z czasem jego posługi duszpasterskiej w Bachowicach. Tam 14 lipca 1947 ksiądz Arcybiskup Adam Stefan Sapieha przeprowadził wizytację kanoniczną. Wynik tej wizytacji był z pewnością bardzo pozytywny, gdyż ks. Jan Marszałek, mając zaledwie 15 lat kapłaństwa, zostaje wkrótce przez Księcia Metropolitę mianowany kanonikiem. Nie było to takie częste. Ksiądz Arcybiskup wyraźnie docenił jego ofiarną posługę duszpasterską.

Serdecznie zapraszam na kolejną miesięcznicę księdza Jana Marszałka do Łodygowic, 16 lipca 2020 o godzinie 18.00. Kto może, niech przybywa i modli się z nami w naszym kościele. Kto nie może, niech łączy się z nami duchowo. Naszej modlitwie będzie przewodniczył tym razem ks. dr Tadeusz Mrowiec, proboszcz z parafii Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej, a do niedawna Ojciec Duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej.

 

Boże wielki w swojej dobroci! Obdarz nas łaską mądrości, byśmy umieli rozpoznać Twoje działanie pośród nas i potrafili cieszyć się darami łaski, których nam ciągle udzielasz przez księdza Prałata Jana Marszałka.

Maryjo, naucz nas rozważania i zachowywania Bożych spraw w naszych sercach.

 ks. Stanisław Mieszczak SCJ

postulator