Podsumowanie miesięcznicy z 16 marca 2021

Dobry Bóg dał nam możliwość kolejnego spotkania przy ołtarzu w Łodygowicach. W takich momentach doświadczamy pośród nas także obecności ks. Jana Marszałka. Jest to w końcu prawda o obcowaniu świętych we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

Bardzo dziękujemy księdzu Stanisławowi Czernkowi za przewodniczenie naszej dzisiejszej modlitwie i przywołanie w homilii tych trzech filarów życia księdza Jana, czyli krzyża, Eucharystii i miłości do Matki Najświętszej. Pewnie każdy z nas wymieniłby jeszcze inne, ale na tym polega wielkość takiej postaci jak ksiądz Jan, że nie da się jej opisać w jednym zdaniu i potrafi ona zafascynować swoim bogactwem duchowym w przeżywaniu wiary i służby Chrystusowi. Tak jak pisałem w zaproszeniu na dzisiejszą naszą celebrację, nasi święci, a zatem także i ks. Marszałek, ubogacają naszą wspólnotę i całe środowisko w którym żyją. Ubogacają swoją wiarą i budzą pragnienie lepszego życia. Potwierdza nam to nasze ludowe przysłowie: „Z kim przestajesz, takim się stajesz”.

Dziękujemy również pozostałym koncelebransom. Ks. profesor i rektor Antoni Świerczek, któremu muszę tutaj podziękować za jego pracę przy redakcji naszej ostatniej książki. Ks. dr Tadeusz Mrowiec, autor jednego z artykułów w tej książce. Jest również ks. dr Stanisław Cader, redaktor wcześniejszej publikacji o ks. Marszałku. Jest ks. Adam Bożek – do niedawna misjonarz za wschodnimi granicami Rzeczpospolitej, ale obecnie już pracuje w Rajczy. Jest z nami po raz pierwszy, ale przecież nie ostatni. Dziękujemy za wspólną modlitwę ks. Januszowi, wikariuszowi naszej parafii. Dziękuję Akcji Katolickiej, której członkowie jak zwykle włączyli się w przygotowanie liturgii i stanowią ten trzon naszych spotkań modlitewnych. Wielu łączy się z nami duchowo o tej godzinie, szczególnie myślę tutaj o siostrach zakonnych, naszych rodaczkach. Dziękujemy im za to wsparcie.

Już znacie wszyscy tę dobrą nowinę, że nasi biskupi na ostatnim posiedzeniu plenarnym w Warszawie, we czwartek 11 marca, wyrazili pełne poparcie dla księdza Biskupa Romana w jego staraniach o otwarcie procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Marszałka. To wielka radość dla nas wszystkich. Na posiedzeniu nie było dyskusji, ale ponieważ odpowiednie materiały zostały przesłane wcześniej każdemu biskupowi, więc kilkudziesięciu z nich przesłało również listownie swoje poparcie dla tej inicjatywy. Ksiądz Biskup Roman pozwolił mi zapoznać się z tymi listami i cieszyłem się bardzo, widząc entuzjazm z jakim księża biskupi zachęcali naszego Ordynariusza do podjęcia dalszych kroków. Wśród nich byli ks. abp Marek Jędraszewski, ks. abp Stanisław Nowak, prymas senior ks. abp Józef Kowalczyk, ks. bp Kazimierz Górny, ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz – który kiedyś odprawiał Mszę Świętą w Łodygowicach, zanim jeszcze został biskupem, ks. bp Józef Gózdek i inni. Zatem następnym krokiem będzie złożenie prośby do Stolicy Apostolskiej, czy z jej strony nie ma zastrzeżeń w tej sprawie. Bogu niech będą dzięki!

Książka „Ks. Jan Marszałek, człowiek mądrej wierności” rozeszła się bardzo szybko i dlatego musieliśmy jeszcze trochę egzemplarzy dodrukować. Jest obecnie dostępna przy parafii, w wydawnictwie i u mnie. Tak jak pisałem wcześniej, koszt wydania jednej wynosi około 20 złotych. Całość kosztów została pokryta z Waszych ofiar do puszek przy kościele. Dziękuję Wam zatem za ofiarność, bo dzięki temu możemy podejmować tak wiele inicjatyw. Widoczna jest ona w ofiarach pieniężnych i we wszelkich inicjatywach, tak bardzo widocznych i tu przy parafii i w internecie.

Jak już kiedyś wspominałem, przy pomocy ekipy z naszego Uniwersytetu przygotowujemy się do zrobienia krótkiego filmu o ks. Marszałku. W miarę postępu w przygotowaniach do tej kolejnej inicjatywy będę Was o tym informował.

Nadal spływają świadectwa o ks. Marszałku, krótsze i dłuższe, więc przy tej okazji ponawiam prośbę o podobne świadectwa z Waszej strony oraz o ewentualne dokumenty, których nie będę zabierał, lecz postaram się je sfotografować. Na stronie internetowej można podawać intencje, które przedstawiamy Panu Bogu i w tej modlitwie liczymy na pomoc ks. Jana.

Zbliża się uroczystość św. Józefa i imieniny ks. Proboszcza. Już teraz składamy mu życzenia i zapewniamy o naszej modlitwie. Pamiętajmy także w modlitwie o ks. Józefie Niedźwiedzkim, który tak wiele zrobił i nadal robi dla sprawy ks. Prałata. Jego pomoc w przygotowaniu do otwarcia procesu jest niezastąpiona.

Pozdrawiam wszystkich w Panu i życzę głębokiego przeżycia ostatnich dni Wielkiego Postu, czyli przygotowania do przeżycia Świętego Triduum Paschalnego.

ks. Stanisław Mieszczak SCJ
postulator