Podsumowanie miesięcznicy z 16 listopada 2021

Nasza miesięcznica w listopadzie związana była z modlitwą za zmarłych kapłanów, zarówno naszych rodaków jak i tych, którzy pracowali kiedyś w naszej parafii. Pamięć modlitewna o nich jest także wyrazem naszej wdzięczności Panu Bogu za dzieło ks. Jana Marszałka pośród nas. On sam, w homilii pogrzebowej ks. Franciszka Musiała, proboszcza w Krzyżowej i swojego kolegi z rocznika seminaryjnego, podkreślał znaczenie modlitwy parafian za swojego zmarłego duszpasterza. Porównywał ją do modlitwy za zmarłych rodziców, która umacnia więzy rodzinne. Modlitwa za zmarłego kapłana umacnia więzy we wspólnocie parafialnej. Było to w roku 1967. Zatem i nasza modlitwa za zmarłych kapłanów niech będzie wyrazem troski o naszą wspólnotę, jak nas tego uczył ks. Jan.

Modlitwę prowadził tym razem nasz rodak ks. Adam Bożek, który przez wiele lat pracował na Ukrainie, a teraz duszpasterzuje w Rajczy. Przy ołtarzu byli także obecni ks. inf. Władysław Fidelus, ks. Tadeusz Mrowiec, ks. Stanisław Cader, ks. Jacek Furtak i ks. Andrzej Loranc. Oczywiście był także gospodarz i proboszcz, ks. Józef Zajda. Postulator łączył się tym razem duchowo, gdyż prowadził rekolekcje dla kapłanów w Krakowie.

Z przygotowań do otwarcia procesu beatyfikacyjnego warto zauważyć, że prośba o opinię w sprawie rozpoczęcia procesu została już przekazana do Stolicy Apostolskiej i czekamy na odpowiedź. Natomiast Siostry Wizytki w Krakowie pomogły nam znaleźć bardzo ważny dokument w swoim archiwum. Otóż w księdze członków Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, pod datą 9 lutego 1928 roku, znalazły wpis Jana Marszałka, jeszcze jako seminarzysty. Wraz z nim wpisali się także Kazimierz Kasprzyk, Michał Rapacz (męczennik i dzisiaj Sługa Boży), Franciszek Musiał (wspominany wyżej), Józef Rozwadowski (późniejszy biskup z Łodzi) i wielu jeszcze innych kolegów naszego ks. Prałata. Świadczy to o klimacie jaki panował w środowisku formacji kapłanów w tamtym czasie.

Niech Pan umacnia nas w kontynuowaniu rozpoczętego dzieła.

ks. Stanisław Mieszczak SCJ
postulator