Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 października 2022

W niedzielę 16 października zbiegły się cztery motywy naszego świętowania. Oczywiście już sama niedziela przyniosła nam ważne przesłanie, związane z przeżyciem spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym oraz liturgia słowa Bożego wprowadziła nas do refleksji nad ważnymi cechami naszej modlitwy, szczególnie nad pokorną wytrwałością. Drugim motywem był oczywiście dzień papieski, 44 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra. Dzień ten był zawsze dniem dziękczynienia Panu Bogu z całe dzieło św. Jana Pawła II, ale obecnie Kościół w Polsce buduje żywy pomnik wdzięczności w postaci wspierania Dzieła Nowego Tysiąclecia. To dzieło polega na zbieraniu funduszy na stypendia dla uboższych studentów. Wydaje się, że jest to inicjatywa bliska sercu samego św. Jana Pawła II. Dla nas był to także dzień kolejnej miesięcznicy związanej z modlitwą o błogosławieństwo Boże w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego ks. prałata Jana Marszałka. Natomiast czwartym motywem świętowania tego dnia było 25 lecie odnowienia Akcji Katolickiej w naszej parafii. Ponieważ właśnie jej członkowie od samego początku troszczyli się najwięcej o zachowanie pamięci o naszym Słudze Bożym, dlatego połączenie tego jubileuszu z miesięcznicą modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego było jak najbardziej uzasadnione.

W tym duchu przywołałem zatem niektóre tematy nauczania ks. Marszałka, adresowane do członków Akcji Katolickiej w latach 1936 – 1939, gdy był ich asystentem w Poroninie, Skawinie i Andrychowie. Część wspomnianej tematyki przywołałem już w zaproszeniu na dzisiejszą uroczystość, a część podjąłem w niedzielnej homilii. Okazuje się, że tematy te są wciąż aktualne, mimo upływu czasu. Konieczność formacji osobistej, uczenie się wrażliwości na prawdziwe potrzeby ludzi, naszych braci, ewangelizacja przez kulturę i inne podobne zadania stają się jeszcze bardziej potrzebne dzisiaj. W homilii starałem się ukazać także potrzebę dostrzegania osoby Boga na modlitwie, by nie koncentrować się jedynie na wartości samej formuły modlitewnej.

Ciągle ważnym tematem w naszej modlitwie jest prośba o łaskę dobrego przygotowania na jubileusz 650 lecia naszej parafii. Z pomocą łaski Bożej musimy właściwie docenić wartość dziedzictwa, które otrzymaliśmy od naszych ojców i zastanowić się nad skutecznym sposobem jego rozwoju oraz przekazania go w nieuszczuplonym stanie następnym pokoleniom.

Ze względu na niedzielę przy ołtarzu było nas tylko trzech kapłanów: ks. proboszcz Józef Zajda, ks. Adam Bożek – proboszcz z Ciśca oraz niżej podpisany postulator. Nie mogło oczywiście zabraknąć członków Akcji Katolickiej ze sztandarem, na którym widnieje postać ks. Prałata. Zaznaczyli się oni także przez posługę przy ołtarzu. Naszą wspólnotę na modlitwie ubogacili swoją obecnością także krewni ks. Marszałka ze strony jego siostry, którzy mieszkają w Toporzysku. Siostry zakonne nasze rodaczki zapewniają mnie zawsze o duchowej jedności na modlitwie, ale tym razem była z nami w kościele s. Elwira. Także inni kapłani, zajęci w niedzielę w swoich parafiach, wspierali nas duchowo.

Módlmy się wszyscy usilnie, by jak najszybciej został otwarty oficjalnie proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Jana Marszałka. Wspólne trwanie przy Panu i w jedności z ks. Janem przyniesie nam z pewnością obfitość Bożej łaski.

 

Ks. Stanisław Mieszczak SCJ

postulator