Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 sierpnia 2023

Sierpniowe spotkanie modlitewne, w którym prosimy Boga o światło dla rozpoznania znaków świętości Sługi Bożego ks. Jana Marszałka i o błogosławieństwo w procesie beatyfikacyjnym, odbywa się ciągle w klimacie maryjnym. Tym razem przypadło to nawet we środę, więc nasza modlitwa była zanoszona do Boga z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Już po raz drugi w naszej sierpniowej modlitwie są z nami pielgrzymi z parafii Bachowice, ze swoim proboszczem ks. Jerzym Skórkiewiczem. W latach 1942 – 1951 posługiwał tam ks. Jan Marszałek, zanim został skierowany do posługi w Łodygowicach. Zatem parafia ta bardzo gorliwie uczestniczy we wspólnej modlitwie o beatyfikację naszego duszpasterza. Przyjechało około 30 osób autobusem. Wcześniej nawiedzili sanktuarium Matki Bożej w Szczyrku „Na górce”. Już w kościele w Łodygowicach ks. Postulator wygłosił krótką konferencję o niektórych aspektach posługi ks. Jana. Były wspomniane wydarzenia zarówno z Bachowic, jak i z Łodygowic.

O 18.00 rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył ks. Jerzy, proboszcz z Bachowic. W swojej homilii między innymi określił ks. Jana jako jeden ze znaków troski Pana Boga o nasze wspólnoty. Pan Bóg działa bowiem poprzez konkretne interwencje w naszą historię. Wyznał, że dla nich, pielgrzymów z Bachowic, nawiedzenie grobu Sługi Bożego jest szukaniem pomocy i wstawiennictwa za jego przyczyną.

Przy ołtarzu byli jeszcze ks. Józef Niedźwiedzki, ks. Wojciech Jakubiec, ks. Stanisław Więzik CRL, proboszcz ks. Józef Zajda i postulator. Jak zwykle posługę liturgiczną podjęła Akcja Katolicka i lektorzy z Łodygowic oraz z Bachowic.

Wspólną modlitwę o beatyfikację zanosiliśmy do Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Włączyliśmy w nią także jubileuszową modlitwę do Matki Bożej.

Po Mszy Świętej, dzięki sprzyjającej pogodzie, spotkaliśmy się przy grobie ks. Marszałka i innych kapłanów. Ta krótka modlitwa była również dziękczynieniem Panu Bogu za to, że byli oni skutecznymi narzędziami w przekazywaniu Bożej miłości w naszej wspólnocie. Dziękowaliśmy za Sługę Bożego ks. Jana, który tak bardzo ubogacił wspólnotę w Bachowicach i w Łodygowicach.

Serdecznie dziękuję oddziałowi parafialnemu Akcji Katolickiej za przygotowanie miejsca na spotkanie po Eucharystii na „Starej Plebanii”. Zapewnili godziwe warunki do wspólnego i miłego spotkania, jak przystało na uczniów ks. Jana.

W ostatnim czasie kasa postulacji została zasilona szczególnie hojnymi ofiarami na proces beatyfikacyjny. Wspominałem o tym już wiele razy, że jest to bardzo ważny argument wobec naszych władz kościelnych, że wspólnota jest mocno zaangażowana w przygotowane procesu. Ważnym argumentem są także prośby i podziękowania, które składacie do skrzynki i umieszczacie na stronie internetowej. Musimy przekonać autorytet Kościoła, że ks. Jan ciągle żyje z nami i ma również wpływ na nasze życie. Jest to szczególnie ważne w tym czasie, gdy przeżywamy Jubileusz 650 lecia naszej parafii.

Trwajmy we wspólnej modlitwie o beatyfikację w jedności z parafią w Bachowicach i w rodzinną ks. Jana w Krzeczowie.

W Sercu Jezusa

Ks. Stanisław Mieszczak SCJ

postulator