Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 sierpnia 2023 - Homilia ks. Jerzego Skórkiewicza

 

Homilia wygłoszona 16 sierpnia 2023 roku przez ks. Jerzego Skórkiewicza, proboszcza z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bachowicach, który przewodniczył Eucharystii i modlitwom o otwarcie procesu i rychłą beatyfikację Sługi Bożego Ks. Prałata Jana Marszałka

 

 

Drodzy Bracia Kapłani!

Droga Siostro od Matki Truszkowskiej!

Droga Siostro od Matki Siedliskiej!

Kochani Parafianie z Łodygowic!

Kochani Parafianie z Bachowic!

 

Szesnasty dzień miesiąca sierpnia: to między innymi dzień liturgicznego wspomnienia czło­wieka świętego z XI wieku jakim jest Stefan czyli pierwszy węgierski władca koronowany na króla; według tradycji: sakrament chrztu świętego przyjął on z rąk świętego Wojcie­cha, który jest też bardzo ważny dla polskiej państwowości. Szesnasty dzień sierpnia; tego dnia w roku 1815 na ziemi włoskiej urodził się święty Jan Bosko, późniejszy założyciel Zgromadzenia Księży Salezjanów, którzy między innymi opie­kują się Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku na Górce, a więc miejscem do którego pielgrzymowaliśmy przed dzisiejszym przyjazdem do Łodygowic.

Szesnastego dnia sierpnia w roku 1876 w Rymanowie obecnie Rymanowie-Zdroju odkryto źródła wód leczniczych a w roku 1944, w szesnastym dniu trwającego powstania warszawskiego zginął pod zwałami gruzu, wysadzonej w po­wietrze przez Niemców kamienicy, mający dwadzieścia dwa lata Tadeusz Gajcy, poeta z pokolenia Kolumbów, powstaniec i żołnierz Armii Krajowe. Wszystkie te wydarzenia, miejsca i osoby są zapisane na kartach historii. Jedne są istotniejsze dla historyków, inne dla duchownych, inne dla literatów, inne dla dziennikarzy, inne dla lokalnych patriotów. Ale każda z tych spraw czy osób wniosła swój mały kamyczek do wielkiej i wspaniałej mozaiki historii świata.

W szesnasty dzień sierpnia do tej pięknie odnawianej świątyni, której patronują święci Apostołowie: Szymon i Juda Tadeusz pielgrzymują Parafianie z Bachowic.

Przybywamy tu pamiętając, że w trudnym czasie, w latach: 1942 do 1951 duszpasterzem w Bachowicach był właśnie ksiądz Jan Marszałek. Dobrze już wiemy, że tu w Łodygowi­cach, szesnasty dzień miesiąca jest bardzo ważną sprawą, bo gromadzą się licznie wszyscy, który z wielkim zaufaniem w Bożą Opatrzność modlą się o otwarcie procesu i rychłą beatyfikację Sługi Bożego księdza prałata Jana Marszałka.

Wiedzcie, że Bachowiach, u Najświętszego Serca Pana Jezusa, taką modlitwę podejmujemy w kolejne pierwsze czwartki miesiąca. Ta ufna modlitwa: i w Łodygowicach i w Bachowicach nie jest mówieniem Panu Bogu co On ma czynić, ale jest pokorną prośbą o to, aby współczesny świat, w osobie tego ważnego dla nas wszystkich: Kapłana, otrzymał nie tylko dobrego Orędownika u Bożego tronu, ale otrzymał także piękny wzór dla przeżywania kapłańskiej posługi w XXI wieku.

Każdy dzień w życiu księdza Jana był kolejnym małym kamyczkiem dla wspaniałej mozaiki ukazującej jego: czło­wieczeństwo, chrześcijaństwo i kapłaństwo.

Niech zatem każda nasza modlitwa: i ta indywidualna i ta wspólnotowa; i ta w Łodygowicach i ta w Bachowicach, będzie dokładaniem naszych małych kamyczków do tej, jak wierzymy i ufamy, wspaniałej mozaiki ukazującej gorliwe i ofiarne posługiwanie księdza prałata Jana Marszałka.

A gdy przyjdzie wybrany przez Bożą Opatrzność czas, niech ta tworzona wspaniała mozaika zachwyci swoim pięk­nem cały świat. I oby wtedy żyli jeszcze świadkowie, którzy nie tylko poprzez zapisane słowa, ale tak osobiście, będą opowiadać o życiu Tego, dla Którego wypraszamy także dzisiaj i dar rychłej beatyfikacji.

Wszystkim Kapłanom związanym z tutejszą Parafią przeżywającą Jubileusz 650-lecia istnienia: a szczególnie miejscowemu ks. Proboszczowi Józefowi i księdzu Stanisła­wowi, rodakowi i postulatorowi oraz Wiernym z Łodygowic, tak pięknie zaangażowanym i w to pobożne dzieło mówimy najpierw: Bóg zapłać! A na dalszą gorliwą posługę: Szczęść Boże!

Ks. Jerzy Skórkiewicz