Podsumowanie miesięcznicy z 16 września 2021

Naszej wrześniowej miesięcznicy przewodniczył ks. dr hab. Robert Samsel, pracownik Kurii w Bielsku Białej i wykładowca teologii. Osobiście nie znał ks. Jana Marszałka, ale poznał go ze świadectw i z pism przez niego pozostawionych. To bardzo ważny aspekt życia ludzi świętych. Trzeba bowiem mądrze rozpoznać ich wpływ na życie wspólnoty Kościoła po ich przejściu do domu Ojca. Oni są z nami, ale w inny sposób. To staje się również motywem naszej wdzięczności wobec Pana Boga.

W swojej homilii ks. Robert nawiązał do drogi, jaką szedł ks. prałat Jan Marszałek do świętości. Podkreślał wagę modlitwy w jego życiu i pracy, o czym często piszą naoczni świadkowie. Inną ważną cechą, podkreśloną przez kaznodzieję, było głębokie zjednoczenie z Chrystusem. Z tego rodziła się pogoda ducha, która umożliwiała mu pokonywanie piętrzących się problemów oraz skromność, dzięki której potrafił uznać swoje błędy i szczerze cieszyć się sukcesami.

Jesteśmy wdzięczni księdzu Robertowi za to spojrzenie niejako „z boku” na postać naszego wyjątkowego duszpasterza. Ono ubogaca również nasz sposób postrzegania jego obecności w naszej parafii i nie tylko.

Jak zwykle modlił się z nami ks. infułat Władysław Fidelus, za co mu dziękujemy serdecznie. Obecny był także ks. Józef Łatanik. Był to dla niego trudny moment rozstania z mamą, która przeszła dzień wcześniej do domu Ojca. W piątek będzie jej pogrzeb. Niech Pan da jej radość przebywania z Chrystusem na zawsze, a księdzu Józefowi i całej rodzinie niech udzieli duchowej pociechy. Oczywiście, nie mogło braknąć także jednego z naszych duszpasterzy, ks. Janusza. Dziękujemy jak zwykle Akcji Katolickiej i wszystkim uczestniczącym w naszej modlitwie.

W sprawie przygotowań do procesu beatyfikacyjnego posuwamy się do przodu. Prośba o „nihil obstat” została przygotowana i nasi biskupi przekażą ją w Kongregacji w czasie wizyty „Ad limina” w Rzymie. Zbieramy nadal dokumenty związane z życiem ks. Marszałka, które wciąż się odnajdują w różnych miejscach i ubogacają nasze archiwum.

Zaczęliśmy także zdjęcia do filmu o ks. Marszałku i zebrany materiał zmusił nas do nowych przemyśleń i popracowania jeszcze nad koncepcją tego filmu. Byliśmy z ekipą u nas w parafii, w Rychwałdzie, w Górnych Łodygowicach i w Krzeczowie. Módlmy się, aby Pan błogosławił naszym poczynaniom. Pragniemy ukazać ks. Prałata w sposób wierny, ale także atrakcyjny dla dzisiejszego człowieka.

Następna miesięcznica, w sobotę 16 października o godzinie 17.00.

Zjednoczeni na przed Panem prośmy o potrzebne łaski w naszym działaniu.

 ks. Stanisław Mieszczak SCJ
postulator