Sprawozdanie z miesięcznicy z 16 października 2023

Nasza październikowa miesięcznica została związana oczywiście z modlitwą do Matki Bożej Różańcowej. Zaczęliśmy o godzinie 17.00 właśnie różańcem. Pamiętamy jak wielkie znaczenie miał on życiu Sługi Bożego. On nie tylko uczył nas jego odmawiania, ale przede wszystkim dawał przykład umiłowania tej modlitwy. Tak więc odmawiając różaniec polecaliśmy także intencję o rozpoznanie woli Bożej w sprawie ks. Marszałka. Potem rozpoczęła się Msza Święta pod przewodnictwem ks. kanonika Jana Kieresa, proboszcza z parafii św. Brata Alberta w Bielsku-Białej. To on budował tę parafię od roku 1990, czyli tworzył najpierw wspólnotę i wraz z nią podjęli trud budowania kościoła. A kościół jest piękny. Serdecznie dziękuję za podjęcie się tej posługi dzisiaj. Ks. Jan Kieres przybył do Łodygowic jako neoprezbiter w 1975 roku i przez trzy lata był u nas wikariuszem przy księdzu Prałacie Janie, do 1978 roku.

Dziękuję mu za świadectwo, jakie złożył w czasie homilii, przeplatane wzruszeniami na wspomnienie tamtych lat posługi w naszej parafii. Również i on podkreślił bardzo ojcowską postawę Sługi Bożego ks. Jana, zarówno w stosunku do wikariuszy, jak do całej parafii. Zwrócił także uwagę na jego mocne przywiązanie do tradycji, na solidne traktowanie nabożeństw i całej posługi duszpasterskiej.

Przy ołtarzu pojawili się także księża rodacy. Przybyli ks. kan. Jacek Furtak, ks. Marcin Jakubiec oraz postulator. Koncelebrowali także łodygowscy duszpasterze: ks. prałat Józef i ks. Dariusz. Nie brakło jak zwykle Akcji Katolickiej ze sztandarem i posługą przy ołtarzu. W kościele dość duża modląca się wspólnota dawała świadectwo o naszym zaangażowaniu w sprawę beatyfikacji ks. Jana.

Intencje przyniesione na tę celebrację zostały tym razem włączone w modlitwę powszechną, a przed błogosławieństwem odmówiliśmy wspólnie modlitwę o błogosławieństwo w procesie beatyfikacyjnym ks. Marszałka oraz fragment modlitwy do Matki Bożej, odmawianą w naszej parafii o dobre przeżycie czasu Jubileuszu 650 - lecia.

Trwajmy zjednoczeni w modlitwie w tych ważnych dla nas sprawach i polecajmy je Bogu z całego serca.

ks. Stanisław Mieszczak SCJ

postulator